Opisz krótko budowę komórki zwierzęcej

Pobierz

Podaj numery oraz nazwy dwóch organelli komórki spośród 1 4, które są ograniczone dwiema błonami lipidowo białkowymi Zadanie 11.. Porównaj budowę różnych komórek (zwierzęcej, roślinnej, bakteryjnej i grzybowej).. Komórki żywych organizmów są bardzo różnorodne.. Jest zbudowany głównie z lipidów i białek.. - Cechy komórki Zwierzęca Roślinna - Pytania i odpowiedzi - Biologia.. Mitochondrium - w nich odbywa się oddychanie komórkowe, w którym wytwarzana jest energia potrzebna komórką do procesów życiowych.. Rozwiązania zadań.. Komórka zwierzęca - w komórce zwierzęcej znajduje się: błona komórkowa, wodniczka, siateczka śródplazmatyczna, jądro komórkowe, mitochondrium, aparat Golgiego, cytoplazma.. Opisuję przekształcenia liści.. Jest zbudowany głównie z węglowodanów.. Obecność glikogenu jako materiału zapasowego jest cechą odróżniającą tę komórkę od komórki (roślinnej / zwierzęcej).. Zaznacz poprawną odpowiedź, aby przejść do następnego pytania.. Napisz krótka notatkę na temat wojny w Korei.. (0-1)Budowa organizmu to jeden z tematów jaki mają uczniowie w 5 klasie szkoły podstawowej.. Wyróżnia się komórki prokariotyczne i eukariotyczne.Komórki eukariotyczne różnią się wielkością.. CREATORofQUIZZES 2 lata temu.. Miejsce na naklejkę MBI-R1_1P-082 EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut Instrukcja dla zdającego 1..

Opisz krótko budowę, wygląd chloroplastu.

Jest ona złożona z dwóch warstw fosfolipidów oraz białek, z których niektóre są luźno związane z powierzchnią błony (białka powierzchniowe), a inne przebijają błonę .komórkę zwierzęcą otacza błona komórkowa, a w jej cytoplazmie znajdują się m.in.: jądro komórkowe, mitochondria, siateczka śródplazmatyczna, aparat Golgiego; zespół komórek o podobnej budowie, funkcji i pochodzeniu tworzy tkankę.Neurony (komórki nerwowe), obok komórek glejowych, są podstawowym budulcem układu nerwowego.O skomplikowanej budowie i funkcji komórek nerwowych świat zaczął się dowiadywać przede wszystkim po 1937 roku - wtedy właśnie J. Z. Young zaproponował, aby prace nad właściwościami neuronów prowadzić na komórkach kałamarnic (jako, że są one zdecydowanie większe od ludzkich .BUDOWA KOMÓRKI PRIOKATRIOTYCZNEJ(bakteryjnej) Organizmy prokariotyczne są to organizmy bezjądrowe, a organizmy Eukariotyczne to organizmy jądrowe.. cytozol (cytoplazma) - znajdują się w niej organelle .. W komórkach zwierzęcych tworzy się płaszcz węglowodanowy tzw. glikokaliks.Budowa komórki:schemat budowy,struktury, funkcje.. itd.. Cechami odróżniającymi jej budowę od budowy typowej komórki zwierzęcej jest obecność i .. siateczka .Komórka zbudowana jest z błon komórkowych, cytoplazmy jądra komórkowego ( eukarioty), mitochondriów i wodniczek..

12.Na rysunku przedstawiono budowę komórki zwierzęcej.

W komórce zwierzęcej występują takie struktury komórkowe, jak: błona komórkowa, cytoplazma, jądro komórkowe, mitochondrium, siateczka śródplazmatyczna, aparat Golgiego.Element budowy 1 Element budowy 2 I.. Test: Budowa i funkcje komórkiBłona komórkowa, błona cytoplazmatyczna, błona plazmatyczna, plazmolemma, plazmolema (cytolemma, plasmolemma) - półprzepuszczalna błona biologiczna oddzielająca wnętrze komórki od świata zewnętrznego.. Chroni protoplast przed parowaniem i patogenami.. Tylko woda i gazy mogą swobodnie przenikać przez nią do wnętrza lub na zewnątrz komórki.KOMÓRKA ZWIERZĘCA: błona komórkowa - oddziela wnętrze komórki od otoczenia , zapewnia transport różnych substancji do wewnątrz i zewnątrz.. Ewentualny brak .KOMÓRKA - najprostsza forma zdolna do życia.. około 8 godzin temu.. Uniemożliwia wzrost komórki.Siateczka śródplazmatyczna, retikulum endoplazmatyczne, siateczka wewnątrzplazmatyczna (łac. reticulum endoplasmaticum, complexus reticuli cytoplasmatici) - wewnątrzkomórkowy i międzykomórkowy system kanałów odizolowanych od cytoplazmy podstawowej błonami (membranami) biologicznymi.. 16 Obserwuj autora Dodaj do ulubionych 0.. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 16 stron (zadania 1 - 35)..

Organelle te charakterystyczne są dla komórki zwierzęcej.

Wyróżnia się komórki żywe (plazmatyczne) i komórki martwe (nieplazmatyczne).. Dzięki takiej budowie komórki odbierają i przekazują informacje ze środowiska do mózgu.. Bakterie - Mają ścianę komórkową, rozmnażają się przez podział, powodują choroby.. Aksony komórek nerwowych łączą się w pęczki, tworząc nerw.. Błona Komórkowa - komórka jest otoczona błoną komórkową.. Elementy budowy komórki: Jest to .ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU!. Określam funkcje liści.. aparat Golgiego - przechowuje i modyfikuje białka wytworzone w siateczce śródplazmatycznej.. Pierwotne lizosomy powstają z aparatów Golgiego albo z siateczki śródplazmatycznej.Opisz budowę błony komórkowej w komórce zwierzęcej.. ściana komórkowa-pełni funkcje ochronną i nadaje kształt komórce.Obejrzyj film Budowa liścia i uzupełnij notatkę wg schematu: Liście dzielimy wg: a) kształtu.. b) unerwienia.. c) rodzaju 2.. BŁONA KOMÓRKOWA - ma postać płynnej mozaiki.. Udostępnij.. Pytania i odpowiedzi.. W zewnętrznej warstwie błony komórkowej znajdują się także glikolipidy.. Każda komórka jest otoczona błoną komórkową.. Tworzy nieregularną sieć cystern, kanalików i pęcherzyków.Komórka Roślinna: Komórka Zwierzęca: Chloroplasty, posiadają wbudowane w tylakoidy barwniki fotosyntetyczne - chlorofil i karotenoidy, dzięki którym możliwe jest przeprowadzenie przez te organella fotosyntezy: Brak: mitochondria: Mitochondria: Jądro, jąderko, błona jądrowa: Jądro, jąderko, błona jądrowa: Cytoplazma : CytoplazmaDendryty przewodzą impulsy nerwowe do ciała komórki, a akson od ciała komórki do następnej komórki..

Żywe komórki przeprowadzają szereg procesów.

mitochondrium - zachodzi w niej proces uwalniania energii niezbędnej do życia komórki.. Skorzystaj z podręcznika (str. 108-109) i krótko je .Biologi Quiz : Komórki.. Gdy Adaś zaczął do mnie mówić z czego składa się komórka, zrobiłam wielkie oczy o czym on do mnie mówi!Rolą wakuoli jest utrzymywanie komórki w odpowiednim uwodnieniu, gromadzenie szkodliwych metabolitów, a w przypadku wodniczek pokarmowych, także trawienie pokarmu.. Podstawowymi elementami strukturalnymi błon biologicznych są: dwuwarstwa fosfolipidowa; białka błonowe, głównie lipoproteiny i glikoproteiny.. 4 rodzaje komórek: roślinna, zwierzęca, grzyba i bakterii Komórki są zbudowane z błony komórkowej (oddziela komórkę od otoczenia), wypełniającej jej cytoplazmy, (której płynnym składnikiem jest cytozol) oraz umieszczonych w cytozolu organelli.Każde organellum ma określoną funkcję.. Zbudowana jest z podwójnej warstwy fosfolipidów, których główki skierowane są w. pokaż więcej.. wife Margaret live next door.Komórki - ze względu na obecność lub brak jądra komórkowego - dzielimy na bezjądrowe i jądrowe.. Poniższe rysunki przedstawiają komórkę bakteryjną (A) oraz roślinną (B).Wśród organizmów żywych występują takie, dla których komórka stanowi cały organizm (organizmy jednokomórkowe), inne z kolei są zbudowane z wielu komórek (organizmy wielokomórkowe).. Większość z nich ma wielkość kilku mikrometrów, jednak niektóre komórki zwierzęce, np. komórki nerwowe i włókna mięśniowe, czy włókna niektórych roślin osiągają kilkadziesiąt centymetrów długości.. Cechy budowy komórki bakterii - Brak jądra komórkowego i innych organelli komórkowych.. (2 pkt).. To ważna wiedza o otaczającym nas świecie i nas samych.. Czy rozpoznasz napoje z Starbucks w zwierzęcej .. Uzupełnij porównania nazwami zwierząt - Możesz .. STARFIRE — chapter three.Budowa błon biologicznych.. Kształt i wielkość komórki zależą od jej funkcji.Jądro komórkowe- odpowiada za wszystkie funkcje życiowe, które zachodzą w komórc.. Komórki można podzielić ze względu na stopień złożoności budowy.. Postaraj się i wyszukaj w podręczniku funkcje liści - możesz skorzystać z linku epodreczniki 3. jądro komórkowe - zawiera materiał genetyczny, który odpowiada za prawidłowe funkcje.. Aby nie pogubić fiszek z pytaniami, wykonaj prostą kopertę-kieszonkę, w której .. Opisz krótko budowę, wygląd jądra komórkowego.. Skomentuj.. 5.Budowa komórki w pigułce - powtórka przed sesją Edyta Bańcyr , 19.01.2014 , Tagi: komórka , wakuola , jądro , budowa komórki Komórka to podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna każdego organizmu, zdolna do spełniania różnych funkcji życiowych, tj. oddychania, odżywiania, rozmnażania, wzrostu.Planszę przedstawiającą budowę komórki zwierzęcej i roślinnej pokoloruj i wklej do zeszytu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt