Opisz krótko warstwy atmosfery

Pobierz

Najcieńszą zewnętrzną warstwę stanowi skorupa ziemska.Atmosfera ma budowę warstwową.. Kryterium podziału: ciśnienie, gęstość i temperatura gazów zmieniające się wraz z wysokością.. Wraz ze wzrostem wysokości zmieniają się właściwości atmosfery ziemskiej, to stało się podstawą do podziału jej na warstwy.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: 1.scharakteryzuj czyniki wpływające na temperature powietrza 2.wymień i opisz warstwy atmosfery 3.co to jest ciśnienie atmosferyczne wyż i niż izobory 4.opisz wiatry stałe i regionalne na ziemi 5 wymiń i opisz rodzaje chmur 6.Scharakteryz Przyporządkuj sferom atmosfery ich właściwości: a) spadek temperatury do `-273,2^oC` w górnej części.. Otacza je warstwa płaszcza Ziemi.. Jej górną granicą jest tropopauza, która oddziela ją od wyższej stratosfery (na planetach, na których stratosfera nie występuje, troposfera leży pod mezosferą).W troposferze częste są turbulencje, występują tam najważniejsze procesy .przypowierzchniowa warstwa atmosfery.. Pionowe zróżnicowanie atmosfery stało się podstawą do wyróżnienia pięciu głównych jej warstw: troposfery, stratosfery, mezosfery, termosfery i egzosfery.Atmosfera to gazowa powłoka Ziemi, która zbudowana jest z 5 głównych warstw.. Powietrze jest tu bardzo silnie rozrzedzone.. W przeciwieństwie do naturalnych satelitów innych planet, ziemski nie ma innej polskiej nazwy niż właśnie "Księżyc" (pisane wielką literą)..

Bez atmosfery życie na Ziemi nie byłoby możliwe.

Umieść znak x w kartkach znajdujących się obok dwóch haseł charakterystycznych dla monarchii absolutnej Atmosfera składa się z kilku warstw, które są oddzielone od siebie zmianą nachylenia wykresu temperatury w funkcji wysokości.. P / F. około 3 godziny temu.. Kiedy na biegunie południowym zapada noc polarna formuje się nad nim bardzo stabilny i regularny wir .W warstwie tej powstają zorze polarne.. Zachodzą w niej silne pionowe i poziome ruchy mas powietrza.Atmosfera ma budowę warstwową.. Najgłębiej znajduje się JĄDRO.. Są to: 1.. Osiada ona w postaci drobnych kropelek wody na powierzchni gleby i skał, na trawie, liściach.. Jest to region silnego ruchu powietrza i powstawania chmur.. Wyróżnia się następujące warstwy atmosfery: · Troposfera - najniższa warstwa, w której skupia się 80% masy powietrza oraz prawie cała para wodna..

Troposfera: Jest to najniższa warstwa atmosfery, w której żywe organizmy istnieją.

Warstwy atmosfery i ich charakterystyka: a) Troposfera - sfera przyziemna, spadki temperatur do -60°C, średnia wysokość 10 km, w troposferze zachodzą główne procesy kształtujące pogodę i klimat b) Stratosfera - wahania temperatur od -60°C do 0°C, pod koniec stratosfery- warstwa ozonowa, powietrze bardzo rozrzedzone, ruchy mas powietrza w dolnej części stratosfery .Atmosfera to kolejna z powłok ziemskich na którą składają się gazy.. Wyróżnia się jej osiem warst powyżej których zaczyna się przestrzeń kosmiczna charakteryzująca się stanem prózni - wypełniaja ją tylko promieniowanie kosmiczne i słoneczne.Warstwy atmosfery: krótkie uwagi na temat atmosfery Ziemi!. W 1996 roku badania przeprowadzone .Atmosfera ziemska jest powłoką gazową otaczająca Ziemię, składa się z mieszaniny gazów zwanych powietrzem.. - Pytania i odpowiedzi - GeografiaZadanie 1 Rozpoznaj warstwy atmosfery na podstawie zamieszczonych poniżej opisów a)Najbardziej zewnętrzna warstwa atmosfery na wysokości powyżej 700km powietrze jest w niej bardzo rozrzedzone .. b) druga od powierzchni ziemi warstwa atmosfery .. Liczy około 20 km grubości.. Przez prawie miliard lat cząsteczki ozonu w atmosferze chroniły życie na Ziemi przed działaniem promieni ultrafioletowych..

Egzosfera stanowi zewnętrzną warstwę atmosfery ziemskiej powyżej 800 km od powierzchni Ziemi.

Warstwa ozonowa jest częścią stratosfery - warstwy atmosfery ziemskiej sięgającej przeciętnie do wysokości 40-50 km n.p.m.. W środkowej części tej powłoki znajduje się ozonosfera która pochłania około 2% energi cieplnej dostarczanej przez słońce .Opisz krótko husarię .. F. W górnych warstwach atmosfery następuje ucieczka cząsteczek wody w przestrzeń kosmiczną, przez co każdego roku ubywa ok. 0,3 km3 wody.. Troposfera skupia około 80% .Troposfera - najniższa warstwa atmosfery planety, zawierająca większość jej masy, w której temperatura zasadniczo maleje z wysokością.. Sam ozon jest zaś warunkiem istnienia stratosfery.Dziura ozonowa to nie przelewki!. Cząsteczki gazów poruszają się z dużą prędkością (do 11,2 km/s), czasem nawet opuszczają atmosferę i ulatują w przestrzeń kosmiczną.Atmosfera zbudowana jest z ośmiu warstw: pięciu warstw głównych oraz warstw przejściowych.. b) wzrost temp.. Wyróżnia się następujące warstwy atmosfery: · Troposfera - najniższa warstwa, w której skupia się 80% masy powietrza oraz prawie cała para wodna.Warstwa ozonowa, ozonosfera, powłoka ozonowa - położona na wysokości pomiędzy 20-50 km nad powierzchnią Ziemi warstwa atmosferyczna o najwyższej koncentracji ozonu..

Rosa tworzy się podczas pogodnych bezwietrznych letnich wieczorów.Budowa atmosfery jest warstwowa.

Zachodzą w niej procesy kształtujące pogodę i klimat.. Na obszarach okołobiegunowych sięga do wysokości 6-8 km, a w strefie międzyzwrotnikowej do 18 km.. W tym regWarstwy atmosfery i ich charakterystyka: a) Troposfera - sfera przyziemna, spadki temperatur do -60°C, średnia wysokość 10 km, w troposferze zachodzą główne procesy kształtujące pogodę i klimat b) Tropopauza - jest to warstwa przejściowa.W atmosferze wieją wiatry, które roznoszą zanieczyszczone gazami, w tym freonami, powietrze po całej kuli ziemskiej, także nad obszary Antarktydy, mimo iż znajduje się ona najdalej od terenów będących źródłem emisji (USA, Europa).. Skupia ok. 80% masy powietrza..  TROPOSFERA - znajduje się najbliżej powierzchni Ziemi, sięga do ok. 7 km nad biegunami i ok. 17 km nad równikiem.. Grubość od 8 do 17 km nad równikiem .. W warstwie tej zachodzą procesy, które .Uran − gazowy olbrzym, siódma od Słońca planeta Układu Słonecznego, trzecia pod względem wielkości i czwarta pod względem masy.Nazwa planety pochodzi od Uranosa, greckiego boga, uosobienia nieba (klasyczna greka: Οὐρανός), ojca Kronosa i dziada Zeusa ().Choć jest widoczny gołym okiem podobnie jak pięć innych planet, umknął uwadze starożytnych obserwatorów z powodu .Nazwa i etymologia.. Warstwy atmosfery i ich charakterystyka: a) Troposfera - sfera przyziemna, spadki temperatur do -60°C, średnia wysokość 10 km, w troposferze zachodzą główne procesy kształtujące pogodę i klimat b) Tropopauza - jest to warstwa przejściowa pomiędzy stratosferą a troposferą.Atmosfera to gazowa powłoka ziemska, która jest mieszaniną gazów, ciał stałych i ciekłych.W miarę wzrostu wysokości temperatura powietrza, ciśnienie, oraz gęstość atmosfery ulega zmianie.. Podział na warstwy związany jest głównie ze zmianami temperatury powietrza wraz ze wzrostem wysokości.. Spis tematów (kliknij, aby przejść do wyboru tematów)Atmosfera Ziemi - powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, utrzymywana przy powierzchni przez grawitację planety.Podnosi temperaturę powierzchni Ziemi dzięki efektowi cieplarnianemu, zmniejsza różnice temperatur między stroną dzienną i nocną oraz letnią i zimową.Pozwala także na istnienie wody w stanie ciekłym, różnorodnego życia na Ziemi, dostarczając substancji .monika1996r..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt