Posłuchaj nagrania i uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika can

Pobierz

Uzupełnij zdania czasownikami z ramki we właściwej formie czasu present perfect.. 3 1.17 Posłuchaj nagrania jeszcze raz i uzupełnij formularz danymi Jacka.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Wykonaj zadanie 8 ze strony 55.. 2 - posłuchaj nagrania, popatrz na obrazki i odpowiedz na pytania.Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika w czasie Present Simple.. Zdania należy uzupełnić czasownikami w czasie Present Simple.. 5 - uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika w nawiasie_ Past Simple lub Past Continuous, np. 1. .. Uzupełnij zdania poprawnymi formami czasowników podanych w nawiasach.. 3 - przepisz zdania uzupełniając luki odpowiednią formą czasownika w nawiasie - zdania w drugim okresie warunkowym.. I often .. (do) my homework in the evening.Ćw.1 Przeczytaj tekst i zaznacz R, W , DS. Ćw.2 Podpisz obrazki.. Tworzymy go w następujący sposób: Twierdzenie: I/you/we/you/they + verb (podstawowa forma czasownika) he/she/it + verb -s. Przeczenie: I/you/we/you/they + do not (don't) + verb (podstawowa forma czasownika) he/she/it + does not (doesn't) verb -s. Pytania:Posłuchaj nagrania i uzupełnij tabelkę w zadaniu 3 na stronie 41 w zeszycie ćwiczeń.. 2: Wybierz najbardziej odpowiednią opcję aby uzupełnić zdania.. 5/We.a great time.Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ 4.Uzupełnij zadania odpowiednią formą czasownika w nawiasach ..

Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika be.

Zapisz odpowiedzi do zeszytu.. Posłuchaj nagrania i zakreśl słowa .. 4 Połącz pytania z odpowiedziami.. Następnie w parach zadawajcie sobie nawzajem pytania i udzielajcie odpowiedzi.. Rozwiąż ćwiczenie on - line.. Przy informacjach, których nie podaje zostaw puste miejsce.. 3 Podpisz obrazki.. Uzupełnij zdania poprawną formą czasownika w czasie present simple.. Przetłumacz fragmenty z języka polskiego na angielski.. Zapisz zdania w zeszycie2 1.17 Posłuchaj rozmowy Jacka z nauczycielką i sprawdź swoje odpowiedzi.. czasowniki: macht, motchen, nimmst, ist, hat, esst, isst, nimmtW pierwszej należy połączyć czasowniki w formie podstawowej z ich formą III ( past participle) a następnie uzupełnić zdania podanymi czasownikami.. W zeszycie dopasuj 1-6 z a-f. ćw.5.. Przerysuj do zeszytu tabelkę z zadania 9 i uzupełnij podanymi czasownikami.. Przepisz przykład: Zad 4. należy dodać do czasownika odpowiednią końcówkę.. 6 Uzupełnij dialog (Nie przepisujemy wszystkiego - tylko same odpowiedzi).. is isn't are aren't pamiętaj, że rzeczowniki niepoliczalne występują w liczbie pojedynczej There isn't any jam.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Mamy 300g roztworu cukru o stężeniu 10%, co oznacza, że 10% tej masy stanowi sam cukier, a reszta to woda.Uzupełnij zdania, używając czasowników z ramki w odpowiedniej formie..

Czasownik SEIN - Uzupełnij zdania odpowiednią form ...-zad.

2012-02-10 15:32:59; Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika be 2017-09-27 23:02:53; Uzupełnij zdania poprawną formą słowa "eat".. * czasowniki zakończone na spółgłoskę + -y np try (próbować) tr ies * czasowniki zakończone na -ss np pass (zdać) - passes - sh np wish ( życzyć sobie) - wishes - ch np watch ( oglądać) - watches - x np fix (naprawiać) - fixes - o np. do/go - does /goes * czasownik have w 3 osbie przyjmuję formę has .. Jestem dostępna na messengerze.Polecenie brzmi : Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika be) co oznacza że musisz wykorzystać : is, isn't, are lub aren't.. Zawsze też kolejność wyrazów jest taka sama:Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika steal lub rob.. Uzupełnij dialog ( ćwiczenie 8) 6.. Przy 3 os l. poj.. W zadaniu 10 połącz początki zdań 1-7 z końcówkami a-g. 77 Opisz w zeszycie ilustrację z ćwiczenia 3, wykorzystując wyrazy z ramek.Do większosci czasowników dodajemy koncówkę -s; Przykłady: get - gets, swim - swims, play - plays Jeżeli czasownik zakończony jest na -s / -ch / -sh / -x / -o wtedy dodajemy do niego końcówkę -es.. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach.. W zeszycie uzupełnij opis szkoły zadanie 3 strona 61. lekcja 2 Otwórz książkę na stronie 60, posłuchaj nagrania i wskaż odpowiedni obrazek (2.19) Popatrz na Phonics Rap na stronie 60.ex..

4 Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasu Past Simple.

Powtórz tworzenie pytań i zrób ćwiczenie 4.. 5 Utwórz przysłówki.. 8/77 Aby zrobić to zadanie, tak jak brzmi polecenie, otwórz podręcznik na stronie 125, znajdziesz tam tekst piosenki " There aren't any vegetables" Posłuchaj piosenkiUwaga!. Napisz odpowiedzi w zeszycie.. Uzupełnij tekst odpowiednią formą going to.. Zrób ćwiczenie 3.. 6 -wybierz poprawne słowo.Zad 3.. Dwa czasowniki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego zdania.. pamiętaj o końcówce "s" Podpowiedź "do the washing-up" znaczy zmywać naczyniaUzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika z ramki.. Pozostałe pytania wymagają słówek do / does, did.. 2011-10-25 17:33:57; Uzupełnij odpowiednią formą czasowników w nawiasach .. .Test 1 semester V 1 Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika( czasy Past Simple oraz Past continuous) 1 We _____ (learn) to do karate for the Duke of Edinburgh Award.. Przetłumacz zdania na Angielski w czasie past simple bardzo ważne ;) tylko nie z translatora błagam 1.On poleciał do Madrytu wczoraj 2.ona kupiła ten samochód .Uzupełnij zdania odpowiednią formą present continous czasownikow z ramki.. Tych zadań nie musisz przesyłać.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie..

2013-02-25 15:47:57; Uzupełnij zdania odpowiednią formą.

Przykłady: watch - watches / go - goes Zapisz przyładowe zdania z naszej czytanki: I get up at six o'clock.. Następnie czasownik wstaw w odpowiedniej formie gerund (-ing) lub infinitive (to).Czasownik SEIN - Uzupełnij zdania odpowiednią formą DRAFT.. Przeczytaj tekst ( zadanie 9) i uzupełnij zdania.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Podaję przykład: 1.Popatrz ba ilustrację.. W ćwiczeniówce nie robimy nic.. Poniższe dwa ćwiczenia wpisujemy do zeszytu.. A 'shoplifter' ____ things from a shop.Uzupełnij zdania odpowiednią formą present continuous czasowników z ramki.. He gets up at half past seven.Podmiot + odpowiednia forma czasownika to be + not +going to + reszta zdania.. 2 - zgodnie z podanymi wyżej zasadami wybierz odpowiednią opcję zad.. W zeszycie uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika gerund (-ing) lub infinitive (to).. 3: Zapisz pytania używając czasu Present Simple, albo Present Continuous.. Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w formie czasu present simple..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt