Ruch drgający i fale mechaniczne

Pobierz

W rozdziale tym rozpatrzymy tylko podstawowe i najprostsze prawa drgań i fal mechanicznych, będące podstawą zrozumienia wszystkich drgań, również elektrycznych.Punkty o amplitudzie równej zeru nazywają się węzłami fali stojącej, a punkty o największej amplitudzie drgań - strzałkami fali stojącej.. Oblicz okres drgań punktu.. katarzynaf.. Całkowita energia ciała drgającego wynosi E = 5J.. fala mechaniczna podłużna.. zależność okresu drgań tylko od długości wahadła, a niezależność od masy i amplitudy.. Dno kubka tak jak membrana w mikrofonie przekazuje drgania sznurowi.. Wielkości charakteryzujące ruch falowy: amplituda - największe wychylenie z położenia równowagi, okres - czas trwania jednego pełnego drgania, częstotliwość - ilość drgań .Ruch w którym siła wprawiająca ciało w ruch jest proporcjonalna do wychylenia i ma zwrot przeciwny do wychylenia .. Między sąsiednimi węzłami (lub strzałkami) jest zawsze odległość równa połowie długości fali.. Będzie trochę o okresie, częstotliwości, amplitudzie i sejsmografie.. Przykładami takiego ruchu są: ruch struny instrumentu, ruch ciężarka zawieszonego na sprężynie, ruch wahadła czy ruch tłoka w silniku.. Dźwięk jest przykładem fali mechanicznej, polega na rozprzestrzenianiu się drgań cząsteczek ośrodka.. Dlatego właśnie - oprócz ruchu drgającego - opiszemy tu także ruch falowy..

VIII Ruch drgający i fale DRAFT.

Punkt materialny ma w pewnym momencie szybkość 0,3m/s.. TEST Z DZIAŁU: DRGANIA I FALE MECHANICZNE.. W położeniu równowagi siły działające na ciało równoważą się.. W fazie drgań równej 0,7 rad szybkość punktu wynosi 0,3m/s.. Okres drgań wahadła wynosi 2 sekundy.. Gdy w ośrodku rozchodzi się fala, cząsteczki tego ośrodka wykonują ruch drgający; każda wokół swego położenia równowagi.. Oblicz częstotliwość drgań tego wahadła.. Fala - zaburzenie pola fizycznego rozchodzące się ze skończoną prędkością i przenoszące energię.. Częstotliwość jego drgań wynosi 0,5Hz,a największe .Ruch drgający i fale mechaniczne: W dziale tym umieszczamy zagadnienia z zakresu: oscylatora harmonicznego, przemiany energii w oscylatorze harmonicznym, wahadła matematycznego i fizycznego, drgań wymuszonych (rezonansu), fal poprzecznych i fal podłużnych, równania fali, zasady Huygensa, interferencji, dyfrakcji, fali stojącej, natężenia dźwięku, głośności, częstotliwości .Ruch haRMoniczny i fale Mechaniczne fizyka - zakRes RozszeRzony ..

VIII Ruch drgający i fale.

W polsce też.RUCH DRGAJĄCY I FALE MECHANICZNE 1 T2: Wychylenie, prędkość, przyspieszenie i siła w ruchu harmonicznym.. Ich ruch polega na przemieszczaniu się drgań cząstek ośrodka.. Fale mechaniczne (ze względu na wymiar) dzielimy na: fale liniowe (jednowymiarowe) - np. na gumowym wężu,ruch drgający.. • Elektromagnetyczne.. Jest falą kulistą, rozchodzi się we wszystkich kierunkach.Fale dźwiękowe pobudzają do drgań plastikowy kubek.. Ruch ten odbywa się na małej przestrzeni.RUCH DRGAJĄCY I FALE MECHANICZNE 1 T3: Energia w ruchu harmonicznym.. ruch odbywający się w tę i z powrotem po tym samym torze i tym samym czasie.. Ile wynosi energia kinetyczna w chwili, gdy wychyle - .. Jeśli te drgania odbywają się w kierunku propagacji fali to są to fale podłużne.. Wychylenie ciała z położenia równowagi o x wymaga wykonania pracy przez siłę zewnętrzną.Jeśli siła zewnętrzna będzie w każdym punkcie równoważyć siłę sprężystości, to wykona pracę związanąRuch drgający i fale mechaniczne - inne zadania.. W ośrodku sprężystym rozchodzi się fala mechaniczna, jeśli element ośrodka jest wytrącany cyklicznie z położenia równowagi.. W sznurze rozchodzi się podłużna fala mechaniczna, drgania docierają do drugiego kubka i kubek drga o takiej samej częstotliwości jak źródło..

Ruch drgający odbywa się wokół punktu zwanego położeniem równowagi.

Fale dźwiękowe (akustyczne) to fale o częstotliwościach od 16 Hz do 20 000 Hz.Fala mechaniczna to drgania czasteczek rozchodzące się w ośrodku sprężystym.. Częstotliwość jegoDrgania mechaniczne - ruch cząstek ośrodka sprężystego względem położenia równowagi.. Dźwięk.. Ruch harmoniczny jest najprostszym rodzajem drgań.Ruch harmoniczny i fale mechaniczne - jak to się dzieje, że słyszymy Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z ruchem drgającym, zjawiskami falowymi oraz z wiadomościami dotyczącymi zjawisk charakterystycznych dla fal dźwiękowych.Ruch drgający i fale mechaniczne.odp • Prezentacja wraz z bardzo dobrym opisem slajdów, ruchomymi obrazkami opisującymi dane zagadnienia, a także z bogatą bibliografią.Ruch drgający prosty jest ruchem najczęściej spotykanym w przyrodzie.. Punkt materialny wykonuje drgania harmoniczne o amplitudzie 10cm.. by katarzynaf.Które z nich zacznie drgać, jeżeli wprawimy w ruch wahadło 1?. Natomiast jeśli kierunek drgań i kierunek ruchu fali są prostopadłe to falę taka nazywa się poprzeczną.Z drganiami często są związane fale wysyłane przez drgające źródła.. Wielkości opisujące ruch drgający to: - amplituda - maksymalne wychylenie z położenia równowagi - częstotliwość - liczba drgań w 1 sekundzie - okres drgań - czas w którym ciało wykonuje jedno pełne drganie RUCH HARMONICZNY - jest to ruch powtarzający się.Ruch drgający to taki ruch, w którym wartości wielkości fizycznych opisujących go, powtarzają się cyklicznie (okresowo)..

Ruch drgający i fale mechaniczne - 5 - Ruch drgający i fale mechaniczne - inne zadania.

Operon Rozdział 1: Drgania i fale mechaniczneZałamanie fali to zmiana kierunku rozchodzenia się fali po przejściu do innego ośrodka Zjawisko pobudzania do drgań ciał przez inne ciała drgające z taką samą częstotliwością drgań własnych, nazywamy rezonansem mechanicznym.. Oblicz okres drgań punktu.. Odległość między sąsiednimi węzłami fali stojącej jest równa połowie długości fal, czyli około 1,15 m.Drga most, przez który przejeżdża pociąg, drga membrana głośnika, powietrze w piszczałkach, struna gitary, ale drgają również cząsteczki, z których zbudowana jest materia, a także atomy, z których składają się cząsteczki.. Punkt materialny wykonuje drgania harmoniczne o amplitudzie 10cm.. Źródłem fali jest ciało drgające, które przekazuje drgania cząsteczkom ośrodka.. Podaj jej długość, prędkość i amplitudę.. 20Hz - 20kHz.Ruch drgający to ruch, w którym ciało porusza się tam i z powrotem po tym samym torze i ten proces cyklicznie się powtarza.. • Poprzeczne.. Punkt materialny ma w pewnym momencie szybkość 0,3m/s.. Wielkościami opisującymi ruch drgający są: Amplituda drgań A - największe wychylenie z położenia równowagi; jednostka - metr [m].Ruch drgający.. • Mechaniczne.. Prędkość dźwięku wynosi: Okres fali przedstawionej na rysunku wynosi 4s.. Fale dzielimy ze względu na: • Rodzaj drgań.. Ruchem drgającym nazywamy okresowo powtarzający się ruch, odbywający się po tym samym torze.RUCH DRGAJĄCY - jest to ruch, przez który ciało pod wpływem działającej siły drga.. Zakres częstotliwości fali dźwiękowej.. Ruchem drgającym harmonicznym nazywamy taki ruch zmienny, w którym siła działająca na drgający obiekt jest wprost proporcjonalna do wychylenia z położenia równowagi i zwrócona w stronę położenia równowagi.Ruch harmoniczny - ruch drgający, w którym na ciało działa siła o wartości proporcjonalnej do wychylenia ciała z jego położenia równowagi, skierowana zawsze w stronę punktu równowagi.Wykres wychylenia ciała od położenia równowagi w zależności od czasu jest tzw. krzywą harmoniczną (np. sinusoidą).. W fazie drgań równej 0,7 rad szybkość punktu wynosi 0,3m/s.. Będą wahadła i sprężyny.. Fale mechaniczne są rodzajem fal, które do rozchodzenia się potrzebują ośrodka materialnego.. WERSJA B Źródłem każdej fali jest drganie.. Fala mechaniczna - fala rozchodząca się w ośrodkach sprężystych poprzez rozprzestrzenianie się drgań tego ośrodka.. Tym razem ruch drgający..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt