Arkusz hospitacji diagnozującej w przedszkolu

Pobierz

Uzyskaj dostęp do portalu ».. ZAGADNIENIE HOSPITACYJNE - OBSZAR .. "Zaczarowany krąg" - każde dziecko dostaje pierścień i który motywuje go do przedstawienia się w kole podając swoje imię i nazwisko.. Nabywanie umiejętności poprzez działanie.III.. Zabawa dydaktyczna - nazwij symbol i dopasuj go do odpowiedniej pory roku.. Nauczyciel wymienione w arkuszu zalecenia realizuje w możliwie najkrótszym czasie lub terminie określonym przez obserwującego.. Publikacja dotyczy hospitacji diagnozującej umiejętności i wiadomości uczniów klasy V z katechezy na temat: Nauczanie Jezusa o Królestwie Bożym.. Ostatnia aktualizacja: 23 Lipiec 2015.ARKUSZ OBSERWACJI DIAGNOZUJĄCEJ Author: Ministerstwo Edukacji Narodowej Last modified by: Ministerstwo Edukacji Narodowej Created Date: 10/1/2012 8:41:00 AM Company: Ministerstwo Edukacji Narodowej Other titles: ARKUSZ OBSERWACJI DIAGNOZUJĄCEJkorygowania błędów.. Kultura pracy, punktualność: Uwagi o konspekcie: Ocena lekcji Spostrzeżenia pozytywne: Spostrzeżenia negatywne: Zalecenia: Klucz odpowiedzi do arkusza obserwacji lekcji 1.. PROWADZĄCA: Iwona Nowak.. Arkusz hospitacji zajęć - wzory z przykładem opisu.Ma więc zastosowanie głownie w hospitacji diagnozującej.. Typ placówki: przedszkole.. Charakterystyczne zwierzęta - bocian, żaba.. NARZĘDZIE HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ Arkusz diagnostyczny V..

W kategoriach:Arkusz hospitacji zajęć.

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.. ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ (wychowanie przedszkolne) Author: Dyrektor Last modified by: Izabela Created Date: 2/4/2013 5:52:00 PM Company:Jednym z rodzajów hospitacji jest hospitacja diagnozująca.. służące poznaniu zasad życia codziennego .3.. Środki dydaktyczne: historyjka obrazkowa, ilustracja, test obrazkowy, liczmany - bociany i żaby, lizaczki z cyframi, kaseta z piosenkami, koła do origami.Prezentowany arkusz obserwacji diagnozującej - rozumianej jako narzędzie zbierania informacji - ułatwi dyrektorowi organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.. ARKUSZ HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ Author: Gimnazjum w Sierakowie Created Date: 10/11/2017 8:58:28 AM .Zgodność tematu i zakresu treści z wymaganiami programowymi oraz rozkładem treści nauczania.. Z arkuszem obserwacji nauczyciel zostaje zapoznany w trakcie rozmowy przedhospitacyjnej.Cele obserwacji: (np.: umiejętności nauczyciela w zakresie wspierania aktywnościtwórczej dzieci na zajęciach plastycznych): Elementy podlegające obserwacji w zakresie pracy nauczycielaArkusz obserwacji dziecka 6-letniego z zakresu zdrowego stylu życia: Arkusz organizacji pracy przedszkola: Działania związane z profilaktyą otyłości podejmowane przez przedszkole: Lista Kontrolna - bezpieczeństwo w przedszkolu: Materiały do autorefleksji dla nauczyciela: Plan kontroli wewnętrznej w przedszkoluZespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy..

W arkuszu obserwacji dodaje (zapisuje) swoje spostrzeżenia, refleksje.

SCENARIUSZ ZAJĘCIA DO HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ.. TEMAT: Moje piosenki - zabawy rytmiczne.ARKUSZ OBSERWACJI DIAGNOZUJĄCEJ Cel obserwacji: Obserwacja osiągniętego poziomu sprawności uczniowskich umiejętności Imię i nazwisko nauczyciela: .. WSKAŹNIKI - KRYTERIA1.. Poznawanie i rozumienie siebie i świata.. Możesz wykupić dostęp jednorazowy do tego dokumentu za 29.90 zł netto ( 36.78 zł brutto) ».. Zaproszenie na herbatę - dzieci zabierają swój kubek ustawiają się w rząd i podchodzą po napój .Zabawy przy muzyce - arkusz obserwacji diagnozującej.. Jej celem jest ocena rezultatów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w wyniku bezpośredniej obserwacji wiedzy, umiejętności i postaw dzieci.. Wzbudzanie zainteresowań obrazem (ilustracją) i tekstem.. Ma na celu ocenę rzeczywistych osiągnięć dzieci i podsumowanie wiadomości zdobytych w czasie zajęć.. TREŚCI Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ: Cele operacyjne podstawa programowa: dziecko: - w skupieniu słucha muzyki /8.4; - uczestniczy w zbiorowym tańcu -bawi się przy piosence / 8.1;Jestem nauczycielką przedszkola i wiem z doświadczenia,że pisanie hospitacji diagnozującuch nie jest rzeczą łatwą.Dlatego przedstawiam przyklad takiej hospitacji w oparciu o Wesole przedszkole pięciolatka.. U8Sposoby traktowania uczniów, klimat panujący w klasie Środki i sposoby motywowania uczniów do efektywnego słuchania i wysiłku Komunikowanie się z uczniami (rzeczowość wypowiedzi, otwartość, umiejętność słuchania uczniów)Plik arkusz hospitacji diagnozujacej w przedszkolu chomikuj.zip na koncie użytkownika naoraviv • Data dodania: 25 kwi 2015 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Aktualne informacje o zmianach w prawie (24h/dobę) Indywidualne konsultacje z ekspertami (odpowiedź w 48 h ) E-szkolenia, webinaria na żywo i bazę ponad 700 narzędzi..

Cel hospitacji: hospitacja kontrolno-oceniająca,doradczo-doskonaląca,diagnozująca 2.

Poniżej, w tabelach od U1.. Tworzenie okazji do wspólnego podejmowania i realizowania różnych zadań, rozwiązywania problemów.. Imię i nazwisko nauczyciela Temat zajęć Data obserwacji Oddział Cel obserwacji: poziom sprawności i umiejętności dziecka .. Poniżej prezentujemy do pobrania kartę hospitacji diagnozującej.edukacyjny przebiega zgodnie z oczekiwaniami, czy działania edukacyjne nauczyciela są skuteczne.. Ustalamy to podczas rozmowy przedhospitacyjnej.. ODDZIAŁ : Sześciolatki DATA HOSPITACJI : 20.. Pomaganie dziecku w poznawaniu różnych postaw bohaterów .Problematyka hospitacji diagnozującej: Obserwowane efekty działań dzieci w zakresie edukacji ekologicznej i prozdrowotnej- realizacja planu rozwoju przedszkola, zgodność z przjętym zagadnieniem.. Odczytywanie sensu i przeznaczenia rzeczy.. Cel: Poznawanie wybranych środowisk przyrodniczych - łąka.. DATA ROZMOWY PRZEDHOSPITACYJNEJ : 17 .02 .2003.. Kategoria: Realizacja i monitorowanie podstawy programowej.. TREŚCI Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ.. Sprawdź, co oferuje Portal Oświatowy ».. MIEJSCE HOSPITACJI- PRZEDSZKOLE.. W kolumnie " Wiedza przedmiotowa" i "Umiejętności przedmiotowe" wpisujemy to, co zdaniem nauczyciela, będzie głównym programem jego lekcji i co chciałby zaprezentować, czym się pochwalić..

XV.Arkusze obserwacji dobierane są w zależności od rodzaju hospitacji i mogą ulegać zmianom.

Wkład prowadzącego w doskonalenie warsztatu pracy: 4.. Przedszkole Nr 81.. Metody nauczania:- odwzoruje litery,,z, Z" w liniaturze z zeszytu dla klasy pierwszej.. Styl pracy nauczyciela Rozwijanie motywacji do zdobywania wiedzy.. Obszar hospitacji diagnozującej dotyczy kształtowania sprawności .HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA przeprowadzona w dniu 05.02.2015r w oddziale II dzieci 3-4 letnich w SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU w Trąbkach NAUCZYCIELKA : mgr Małgorzata Kasina I.. Do wnikliwej analizy wiedzy i umiejętności wychowanków przy hospitacji diagnozującej przygotowałam arkusz diagnostyczny, który zawiera skal ę obserwacyjną sprowadzającą się do wcześniej ustalonych wska źników i kryteriów: dziecko: - potrafi zawsze,ARKUSZ HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ Imię i nazwisko: Bożena Kuc Data hospitacji: 28 XI 2006 r Klasa : IIa Przedmiot : nauczanie zintegrowane Tematyka zajęć: Podróż w krainę baśni.. Wnioski z obserwacji diagnozującej wykorzystuje się przy opracowaniu wyników i wniosków z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej Przedszkola w danym roku szkolnym.ARKUSZ HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ .. Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie.. Budowanie systemu wartości.. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA Anna Gnatowska .. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: GRUPA - II - dzieci 3, 4 - letnie.. Poprawność przekazywanej wiedzy.. Zagadnienia hospitacyjne: Jaki poziom umiejętności i wiedzy opanowały dzieci, aby sprostać wymaganiom programowym z zakresu edukacji .ARKUSZ OBSERWACJI DIAGNOZUJĄCEJ Imię i nazwisko nauczyciela: Daniela Krupa Grupa: 5,6 latki Informacje z rozmowy przedobsrwacyjnej: Hospitacja diagnozująca została zaplanowana w rocznym planie przedszkola.. TEMAT JEDNOSTKI METODYCZNEJ Słodki dzień .. Dodany 19-02-2008 przez: jadwiga.. Opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie programu nauczania; operatywność zdobytej wiedzy.. Umożliwianie doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt