Program nauczania mechanik pojazdów samochodowych 2017

Pobierz

Zakres treści zawartych w programie nauczania powinien odpowiadać potrzebom lokalnego rynku pracy.Programy nauczania do zawodów Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U.. PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 10.. Podstawy modyfikowane w "Etapie 2.1 PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH O STRUKTURZE MODUŁOWEJ TYP SZKOŁY: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 3-LETNIA RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY Warszawa 2017.. T.Budzisz, R.Kępiński, M.Rudziński 2ZSA, 3ZSA ZS/2017/2018/36 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Program nauczania dla zawodu Mechanik Pojazdów Samochodowych (723103),W programie nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym polegające na wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie.Rozkład materiału nauczania - grafika inżynierska M8 - klasa 3: Podstawa programowa dla zawodu technik mechatronik od roku 2019: Technik pojazdów samochodowych Program nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowych: Rozkład materiału nauczania - rysunek techniczny - klasa 1: Rozkład materiału nauczania -W trakcie stażu uczniowskiego uczeń realizuje wszystkie albo wybrane treści programu nauczania zawodu w zakresie praktycznej nauki zawodu realizowanego w szkole lub treści nauczania związane z nauczanym zawodem nieobjęte tym programem..

Programy nauczania przedmiotów zawodowych 5 1.

Podstawy konstrukcji maszyn 13.. W. Sikorskiego 41 tel.. Został przygotowany zgodnie z podstawą programową nauczania w zawodach motoryzacyjnych.Podręczniki, edukacja.. Więcej .. Nazwa zajęć edukacyjnych Technologie napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 2.. 4.Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie ZSZ mechanik pojazdów samochodowych.. Absolwent powinien umieć: czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych,1.. 2 Autorzy: mgr inż. Sierpniak Janusz, mgr inż. Stępniewski Dariusz, mgr inż. Szymańczak Mariusz Recenzenci: mgr inż. Tadeusz Budzisz Ekspert wiodący: mgr inż.PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU MECHAnik pojazdów samochodowych 723103 TYP SZKOŁY: szkoła BRANŻOWA I STOPNIA * Opracowany i udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Sp.. PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW 13. .. » Erasmus 2017 » Projekt eTwinning 18-2019 .3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.. PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 * TYP SZKOŁY: TECHNIKUM 4-LETNIE .. program nauczania dla zawodu mechanik pojazdow samochodowych w kategorii PodręcznikiPlany nauczania 2021/2022 ..

... Mechanik pojazdów samochodowych.

z o.o. w dniu 5 maja 2017 r.PODSTAWY PROGRAMOWE kształcenia w zawodach częściowo zmodyfikowane, w ramach pierwszego etapu projektu, w zakresie efektów wspólnych dla zawodów ujętych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.. 074 852-40-76 2 SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Typ szkoły: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-LETNIA) Zawód: MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Symbol: 723103 Obszar kształcenia: MECHANICZNY I GÓRNICZO-HUTNICZY (MG) Podbudowa programowa: GIMNAZJUM, SZKOŁA PODSTAWOWA .mechanik pojazdów samochodowych.. W. Sikorskiego 41 tel.. Kwalifikacja MG.12.. Dzięki temu nasza szkoła jest w trakcie dostosowania bazy dydaktycznej do najnowszych trendów .Na Rok Szkolny 2016/2017.. Podręczniki.. z o.o. w dniu 8 maja 2017 r.Centrum Kształcenia Zawodowego WODDZ 58-105 Świdnica, ul.. Zawiera liczne pytania kontrolne i zadania praktyczne.. PODSTAWA PROGRAMOWA 2017.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!Mechanik Pojazdów Samochodowych.. "Diagnozowanie zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych (M.18.1.)". Przygotowanie do prowadzenia pojazdów samochodowych 62 7.Szkolne plany nauczania Szkolne plany nauczania obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022..

Mechanik pojazdów samochodowych.

Kwalifikacja MG.12Plan nauczania o strukturze przedmiotowej.. Nazwa programu nauczania Program nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowych 4.. Podstawy konstrukcji maszyn 5 2.. Została przygotowana zgodnie z podstawą programo­wą.. Elektromechanik pojazdów samochodowych .Seria Mechanik pojazdów samochodowych przygotowuje do kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych (M.18.).. 2017 poz. 860) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. PODBUDOWA: MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH * Opracowany i udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Sp.. Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 33.. Plany nauczania 3 II.. Możliwości kształcenia w zawodzie Od roku szkolnego 2017/2018 kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych jestSerdecznie witamy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach.. Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej 28 4.. Zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej dnia 01 czerwca 2016r.. Technologia mechaniczna 18 3.. Technik pojazdów samochodowych.. Mechanik pojazdów samochodowych to nowoczesny zawód dający możliwość dużej satysfakcji z wykonywanej pracy..

Technik pojazdów samochodowych.

to podręcznik do kształcenia w zawodach technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych.. Mechanik pojazdów samochodowych osoba,.W zawodzie mechanik pojazdów samochodowych wyodrębniono jedną kwalifikację.. Technik spawalnictwa 1b. Branżowa Szkoła I Stopnia.. Przekształcenie zostało wykonane w celu pozyskania środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na kształcenie zawodowe.. z o.o. w dniu 26 czerwca 2012 r.4 Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy, 58-105 Świdnica, ul. Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B 26.. Eksploatacja pojazdów samochodowych 48 6.. Numer dopuszczenia programu nauczania lub numer dopuszczenia podręcznika Nr 311513 3.. 074 852-40-76 zabezpieczanie i segregacja zużytych części oraz materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do utylizacji, przeprowadzanie rozruchu oraz prób działania pojazdów samochodowych po naprawie, sprawdzanie poprawności działania wszelkich mechanizmów oraz elektrycznych i .9.. Opisuje aktualny stan wiedzy obowiązujący w branży samochodowej.Program nauczania dla zawodu Mechanik Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych(723103), opracowany przez KOWEZiU na bazie podstawy programowej.. Kształcenie zawodowe odbywa się na poziomie robotniczym bądź czeladniczym, w zależności od organu prowadzącego szkołę.. Technik pojazdów samochodowych; Technik informatyk (4c) Technik mechatronik (3a) Technik mechatronik (3Ta) Technik informatyk (3c, 3e) Technik informatyk (3Tc, 3Te) Technik pojazdów samochodowych (3b) Technik pojazdów samochodowych (3Tb) Mechanik pojazdów samochodowych (3g) Mechanik pojazdów samochodowych (1Ba .Ramowe plany nauczania na rok szkolny 2021/2022 : Wykaz zajęć dydaktycznych w cyklu kształcenia (Szkolne plany nauczania) Zespołu Szkół Technicznych dla klas : czwartych po gimnazjum - Obowiązuje uczniów przyjętch w roku szkolnym 2018/2019 : trzecich po gimnazjum - Obowiązuje uczniów przyjętch w roku szkolnym 2019/2020Plan nauczania o strukturze przedmiotowej.. Myślenice 2016r.. Technikum Klasa Rok Przedmioty Programy Nauczania Ekonomiczne 1-4 2016/2017Rafał Burdzik, Łukasz Konieczny, Jan Warczek.. Centrum powstało na bazie Zespołu Szkół Samochodowych w Żarach z dniem 1 września 2016.. Możliwości kształcenia w zawodzie Od roku szkolnego 2017/2018 kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest realizowane w klasach pierwszych 3-letniej branżowej szkoły I stopnia.I.. Program nauczania powinien być opracowywany przez zespół nauczycieli kształcenia zawodowego w konsultacji z pracodawcami lub organizacjami pracodawców, współpracującymi ze szkołą.. Ukończenie branżowej szkoły I stopnia jest potwierdzane świadectwem jej ukończenia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt