Imiesłowowy równoważnik zdania sprawdzian

Pobierz

Materiał jest dostępny tylko dla nauczycieli, którzy mają uprawnienia do jego pobrania.Sprawdzian przeznaczony jest dla uczniów klasy II gimnazjum lub klasy III jako utrwalenie i powtórzenie materiału przed testem egzaminacyjnym.. Kupię chleb.. Podane zdania przekształć na wypowiedzenia z imiesłowami.21.. Zawodnik biegł, wyprzedzając pozostałych sportowców .. a) Po zakończeniu dyskoteki uczniowie udali się do domów.IMIESŁOWY - sprawdzian dla klasy II gimnazjum IMIĘ NAZWISKO KLASA 1. język mówiony i język pisany; wyraz.. Zastępuje zdanie podrzędne z osobową formą czasownika.. Pozwala na sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności przekształcania zdania podrzędnego na zdanie z imiesłowowym równoważnikiem zdania.. (stojąc) obok szafy (wysławszy) w pośpiechu paczkę.Imiesłowowy równoważnik zdania .. reguły akcentowania wyrazów; Zróżnicowanie języka.. Omówiwszy wyniki sprawdzianu, nauczyciel zaproponował nam wycieczkę do planetarium.Sprawdzian.. a) Zdanie b) Równoważnik zdania 8) Idę na zakupy.Imiesłowowy równoważnik zdania.. Zamień imiesłowowe równoważniki zdań na zdania podrzędne.Imiesłowowe równoważniki zdań podrzędnych możemy podzielić na kilka typów.. Do niedawna imiesłowowy równoważnik zdania musiał zawierać co najmniej dwa wyrazy, aby trzeba go było oddzielać przecinkiem od reszty zdania.. Aby wypowiedzenie z imiesłowowym równoważnikiem zdania było poprawne, w zdaniu nadrzędnym i w imiesłowowym równoważniku zdania musi być ten sam podmiot: Gotując obiad, słuchałam radia.Wypowiedzenia podrzędne w wypowiedzeniach złożonych mogą być zdaniami: Założyłem spodnie, które kupiłem wczoraj..

Imiesłowowy równoważnik zdania.

znaczenie wyrazów w wypowiedzi dosłowne; przenośne; wyrazy wieloznaczne; wyrazy rodzime; wyrazy zapożyczone; skróty i skrótowce typy; funkcje w tekście; nazwy osobowe .Imiesłowowy równowanik zdania to.. Upiekła ciasto, chcąc zrobić mu przyjemność.. Pisało się więc np.Imiesłowowy równoważnik zdania to imiesłów przysłówkowy.. Z podanego tekstu wybierz imiesłowy.. Przekształć podane zdania złożone w zdania z imiesłowowym równoważnikiem - to jedno z pytań testu.Sprawdź swoją wiedzę.Imiesłowowy równoważnik zdania to zdanie składowe, które.. Równoważnik zdania, w którym występuje imiesłów przysłówkowy- współczesny lub uprzedni - nazywaimiesłowowy równoważnik zdania podrzędnego (IRZ), budzą wiele kontro-wersji zarówno wśród językoznawców, jak i użytkowników języka.. Konstrukcje z imiesłowami przysłówkowymi nigdy nie występują samodzielnie, wchodzą w skład wypowiedzenia złożonego, które nazywamy wtedy wypowiedzeniem złożonym z imiesłowowym równoważnikiem zdania.a) Zdanie b) Równoważnik zdania 3) Nie bardzo.. Zajęcia bardzo nas interesowały, ale sprawdzian okazał się trudny.. Imiesłowowe równoważniki zdania możemy wyodrębnić z wypowiedzi wówczas, gdy orzeczenie w zdaniu podrzędnym zastąpione zostało przez imiesłów (a więc nie "piszę", a "pisząc"): Zdanie nadrzędne: Janek zapomniał o sprawdzianie, Zdanie podrzędne: grając w nową grę..

TEST Imiesłowowy równoważnik zdania.

Pobierz.. Otóż oprócz zdań w wypowiedzeniach złożonych mogą się również pojawiać równoważniki zdania.. ( wyprzedzał - forma osobowa czasownika) Słońce świeciło, parząc ciała plażowiczów.Imiesłowowy równoważnik zdania to wypowiedzenie, w którym imiesłów przysłówkowy występuje jako część zdania złożonego podrzędnie, okolicznikowego, np. Wracając ze szkoły, widziałem strajkujących, Myśląc o rodzinie, wzruszał się głęboko, Sprawdziwszy stan konta, przeraził się nie na żarty.Czwarta część cyklu poświęconego zdaniom złożonym (zdania współrzędne, zdania podrzędne, imiesłowowy równoważnik zdania, zdania wielokrotnie złożone).Muzyka .imiesłowowy równoważnik zdania imiesłowowy równoważnik zdania.. Czy prawidłowe są następujące zdania: 1.. Jest to zdanie: A. złożone podrzędnie dopełnieniowe, B. złożone podrzędnie przydawkowe, C. złożone podrzędnie okolicznikowe przyczyny, D. złożone podrzędnie okolicznikowe celu.. Ćwiczenie 1W wypowiedzeniu złożonym imiesłowowy równoważnik zdania ma zawsze pozycję podrzędną.. Uprawiając tę roślinę, możecie być narażeni na wizytę kretów.. Dzisiaj tylko ćwiczenia ;) Wykonajcie je w zeszycie i przyślijcie do mnie (do 24 kwietnia).. W funkcji zdania składowego może wystąpić tylko imiesłów przysłówkowy.. Imiesłowowy równoważnik zdania..

a) Zdanie b) Równoważnik zdania 5) Jutro sprawdzian.

• imiesłów przysłówkowy (współczesny lub uprzedni): pisząc uzupełniwszy.. Edyta nie poszła do teatru, bo nie lubiła długich przedstawień.. Równoważnik zdania to taki typ wypowiedzenia, który nie zawiera czasownika w formie osobowej, np.Ciężko mi.. Oto przykłady zdań złożonych podrzędnie z imiesłowowym równoważnikiem zdania: Idąc do szkoły, zgubiłam plecak.. Ich bardzo ciekawym przykładem jest imiesłowowy równoważnik zdania.. lub równoważnikami zdań: Muszę wychodzić, bo już za piętnaście piąta.. Uczeń może sprawdzić swoje umiejętności wiadomości, pracując na .. (imię, nazwisko, klasa) SPRAWDZIAN ZE ZNAJOMOŚCI IMIESŁOWÓW.. Napisawszy do brata list, pobiegłem z nim na pocztę.. Przekształć podane wypowiedzenia w konstrukcje z imiesłowowym równoważnikiem zdania.. patrząc zrobiwszy.. - IMIESŁOWOWY RÓWNOWAŻNIK ZDANIA (krótka powtórka o imiesłowach; kiedy mówimy o imiesłowowym równoważniku zdania; zasady użycia tej konstrukcji; j.imiesłowowy równoważnik zdania.. Wśród imiesłowowych równoważników najczęściej występują równoważniki zdań podrzędnych czasowych - np.imiesłowowy równoważnik zdania; mowa zależna i mowa niezależna; akcent.. Sprawdzę je, zobaczę, jak radzicie sobie z imiesłowami i imiesłowowym równoważnikiem zdania.. Zdanie to taki typ wypowiedzenia, które zawiera czasownik .imiesłowowy równoważnik zdania od zdania nadrzędnego oddziela się zawsze przecinkiem (przykłady podane powyżej- przecinek na czerwono)..

a) Zdanie b) Równoważnik zdania 7) W środę wyjazd.

stojąc wysławszy.. Wszyscy położyli się na ławkach, rękamiIMIESŁOWOWY RÓWNOWAŻNIK ZDANIA Jest częścią zdań złożonych podrzędnie Imiesłowowe równoważniki zdania to imiesłowy przysłówkowe Imiesłów przysłówkowy uprzedni (końcówka -łszy, -wszy) wskazuje czynność wcześniejszą niż czynność zdania głównego Zdaniem głównym pytamy o równoważnik pytaniem kiedy?. ( wyprzedzając - forma imiesłowu) Zawodnik biegł tak, że wyprzedzał pozostałych sportowców.. a) Zdanie b) Równoważnik zdania 4) Pójdziemy jutro na spacer do parku.. np. w zdaniu: Ujrzawszy kolegę, podszedł do niego, imiesłowowym równoważnikiem zdania jest wyraz ujrzawszy .Wypowiedzenie to grupa wyrazów połączonych ze sobą znaczeniowo i dopasowanych pod względem formy, które przekazują zrozumiałą informację, np.Sławek mieszka na wsi.. Kasia, idąc do szkoły, zgubiła plecak.Niezbędnym warunkiem poprawności zdania złożonego z imiesłowowym równoważnikiem zdania jest to, że zarówno imiesłów, jak i osobowa forma czasownika (orzeczenie) muszą odnosić się do tego samego podmiotu.. Zwykle .Odcinek 9.. Przecinkiem oddzielamy tzw. imiesłowowy równoważnik zdania, oparty na imiesłowie przysłówkowym współczesnym (np. siedząc) lub uprzednim (np. usiadłszy ).. Przykłady użycia: Czekając w umówionym miejscu, dziewczyna spoglądała na zegarek.. Problemy te nie dotyczą jedynie obecnych użytkow-Temat: Imiesłowowy równoważnik zdania - ćwiczenia.. Przyślijcie także dwa ćwiczenia poprzedniej lekcji.. Mimo że forma ta jest coraz modniejsza, wciąż pojawiają się problemy z właści-wym jej stosowaniem.. równoważnik zdania z imiesłowem przysłówkowym oraz wyrazami określającymi ten imiesłów.. Zdanie podrzędne jest zdaniem okolicznikowym czasu, więc jest zbudowane prawidłowo.Tak.. • wyrazy określające: (pisząc) list do kolegi (uzupełniwszy) braki w zeszycie.. Dzielimy go na: a) Imiesłów przysłówkowy uprzedni (końcówka -łszy, -wszy) wskazuje czynność wcześniejszą niż czynność zdania głównego Zdaniem głównym pytamy o równoważnik pytaniem kiedy?. (przysłówkowy uprzedni) * * *Imiesłowowy równoważnik zdania W zdaniu złożonym jedno ze zdań składowych może być imiesłowowym równoważnikiem zdania.. Przekształć każde z podanych wypowiedzeń pojedynczych: - w wypowiedzenie podrzędnie złożone okolicznikowe, - w wypowiedzenie podrzędnie złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania, - w wypowiedzenie współrzędnie złożone.. Za godzinę przed szkołą.. a) Zdanie b) Równoważnik zdania 6) Chodźmy pograć w piłkę..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt