Wyniki egzaminu zawodowego adwokackiego 2022

Pobierz

+48 (22) 58-49-620 MENU Egzamin adwokacki / Wyniki Wyniki z egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w dniach 10-13 maja 2022 r. Komisja Egzaminacyjna nr 1 Komisja Egzaminacyjna nr 2 Komisja Egzaminacyjna nr 3 Komisja Egzaminacyjna nr 4 Komisja Egzaminacyjna nr 5 Komisja Egzaminacyjna nr 6 Komisja Egzaminacyjna nr 74 days agoEgzamin adwokacki 2022 - wyniki.. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze oraz w terminie do dnia 19 kwietnia 2022 r. - przez osoby, które odbyły aplikację adwokacką.. 2) bez odbycia aplikacji adwokackiej: a) Doktorzy nauk prawnych.. Egzamin radcowski zdawało 2135 osób.. Podstawa prawna.. Pozytywny wynik uzyskały 1744 osoby, co stanowi blisko 82% ogółu zdających.Jan 31, 20223 days agoWyniki, sprawozdania; Klucze odpowiedzi; Archiwum; Egzamin zawodowy Formuła 2019.. Zgodnie z art. 57 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Wyniki sesji styczeń - luty 2022 egzaminu zawodowego wg podstawy programowej 2017 i 2019 2021 sesja czerwiec - lipiec Wyniki sesji czerwiec - lipiec 2021 egzaminu zawodowego wg podstawy programowej 2017 i 2019Feb 10, 2022Poniżej zamieszczamy klucze odpowiedzi do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się 21 czerwca 2022 r. Arkusze z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (część pisemna) nie są publikowane na naszej stronie internetowej..

Do pobrania są wyniki egzaminu adwokackiego, który odbył się w maju 2022 roku.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt