Przedstaw w postaci schematu blokowego algorytm obliczania pola powierzchni p

Pobierz

do rozwiazania dolacz tabelke z opisem dzialania algorytmu dla n=4 i zbioru liczb { -3, 6, -4, 0} W treści masz, że.1.. Lista kroków: 1. a. dodatniego ma nastąpić obliczenie pola i wyprowadzenie wyniku, w przeciwnym przypadku algorytm powinien się od razu zakończyć odpowiednim komunikatem.Poniżej przedstawiam kilka przykładów algorytmów.. Zachęcam Cię, abyś po przeczytaniu treści zadania zastanowił się nad rozwiązaniem, a następnie przedstawił algorytm w postaci listy (ciągu) kroków oraz zbudował schemat blokowy.. a i b. Przedstaw w postaci schematu blokowego algorytm obliczania ich sumy oraz .Algorytm.. Jak tworzyć schematy blokowe?. Przyjmij, że liczba uczniów wynosi 120.. )Przedstaw graficznie algorytm obliczania pola (P) kwadratu o boku (a).. Wykonaj kilkakrotnie algorytm dla różnych wartości zmiennych a i b. 3.. Takie zadanko mam do wykonania : Wymagania dotyczące plakatu: -przedstaw algorytm w postaci schematu blokowego.. Określamy wartości zmiennych (temat 10.)3.. Zapisz schemat w pliku pod nazwą Prostokąt1.. Przedstaw w postaci schematu blokowego algorytm obliczania pola powierzchni P rombu o przekątnych e i f. Uwzględnij w schemacie warunek : dla e i f dodatnich na nastąpić obliczenie pola rombu i wyprowadzenie wyniku.. Algorytm można przedstawić na wiele różnych sposobów: • w postaci opisu słownego, • w postaci listy kroków, • w postaci schematu blokowego (postać graficzna algorytmu), •Algorytmy z informatyki :) Post..

Przedstaw w postaci schematu blokowego algorytm z zadania 2.

Wykonaj kilkakrotnie algorytm dla różnych wartości zmiennych a i b. Question from @Werka528 - Gimnazjum - InformatykaPrzedstaw w postaci schematu blokowego algorytm obliczania pola prostopadłościanu.. uwzględni w schemacie warunek, że dla (a) dodatniego ma nastąpić obliczenie pola i wprowadzenie wyniku, w przeciwnym wypadku powinien wyświetlić się komunikat długość boku musi być liczbą dodatnią.. 2 .Przedstaw w postaci schematu blokowego Obliczenie pola powierzchni P sześcianu o krawędzi długości a. Uwzględnij warunek, że dla a dodatniego ma nastąpić obliczenie pola i wyprowadzenie wyniku, w przeciwnym przypadku algorytm podaje odpowiedni komunikat i kończy się.. 5 Przedstaw w postaci schematu blokowego algorytm obliczania objQtoŠci ostrostupa o wysokoéci h. Zacznij algorytm.. przedstaw graficznie algorytm obliczania pola kwadratu P o boku a. uwzględnij w schemacie warunek dla a dodatniego ma nastąpić obliczanie pola, wyprowadzenie wyniku, w przeciwnym razie algorytm powinien się odrazu zakończyć z komunikatem, długość boku kwadratu musi być liczbą dodatnią.Algorytm liniowy (sekwencyjny) - algorytm, w którym kolejno ść wykonywanych czynno ści jest taka sama i niezale Ŝna od warto ści danych wej ściowych..

Przykład schematu blokowego algorytmu obliczania pola powierzchni trójkąta.

Krok 1. a. dodatniego ma nastąpić obliczenie pola i wyprowadzenie wyniku, w przeciwnym wypadku algorytm powinien zakończyć się komunikatem: " .1.. Zapisz schemat w pliku pod nazwą Prostokąt1.. Wynik: Wartość pola powierzchni trapezu: P.. Figury geometryczne stosowane w graficznym przedstawianiu .. algorytmów.. autor: kadiii » 16 paź 2008, o 17:46.. Zapis za pomoc ą schematu blokowego.. Teraz opiszemy przykładowy algorytm za pomocą schematu blokowego.Algorytm to jednoznaczny przepis, dyktujący krok po kroku sposób postępowania, w celu rozwiązania pewnego problemu lub sposobu osiągnięcia jakiegoś celu.. Jeśli warunki nie są spełnione wyprowadź komunikat, że liczby .Zapisz specyfikację zadania i przedstaw w postaci listy kroków oraz schematu blokowego algorytm obliczania średniej ocen ze sprawdzianu z informatyki w pewnym liceum.. Metoda obliczania pola trójkąta.. -użyj dowolnego programu pakietu Microsoft Office.. Zadanie 2.. Czy ktoś mógłby mi zrobić schemat blokowy obliczania pola .. Zad5 o ile jest większe pole koła wyznaczonego przez kąd środkowy 30 stopni w kole o promieniu 12 cm od pola odcinka wyznaczonego przez taki sam kąt w kole o promieniu o 6 cm .Przedstaw w postaci schematu blokowego Obliczenie pola powierzchni P sześcianu o krawędzi długości a. Uwzględnij warunek, że dla a dodatniego ma nastąpić obliczenie pola i wyprowadzenie wyniku, w przeciwnym przypadku algorytm podaje odpowiedni komunikat i kończy się..

Przedstaw w postaci schematu blokowego algorytm obliczania pola powieszchni P sześcianu o krawędzi a .

Lista kroków.. My przedstawimy teraz nasz algorytm w postaci listy kroków.. a. Uwzględnij w schemacie warunek: dla .. Wykonaj kilkakrotnie algorytm dla różnych wartości zmiennych a i b. 3.. Poniżej wykonam go dla różnych wartości zmiennych A i B: .Opublikowany in category Informatyka, 31.08.2020 >> .. Przy ocenie prac konkursowych brane będą pod uwagę następujące elementy: poprawność użycia .Przedstaw w postaci schematu blokowego algorytm obliczania pola powierzchni P prostoką-ta o bokach a i b. 2.. Narysuj schemat blokowy algorytmu obliczania pola prostokąta.. Wprowadź wartość boku a i wysokości h. 3.. Możesz wykonać rysunek używając narzędzi edytora tekstu albo wstawić zdjęcie schematu narysowanego na kartce ~zadbaj o czytelność rysunku .Przedstaw w postaci listy kroków i schematu blokowego algorytm obliczania pola powierzchni sześcianu o krawędzi .. Schemat blokowy Bloki stosowane przy schematach blokowych Przykładowe algorytmy.. Określamy wartości zmiennych (temat 2.. Wykonaj kilkakrotnie algorytm dla różnych wartości zmiennych a i b 1 Zobacz odpowiedź Sarithis Sarithis Algorytm w załączniku w formacie PDF.. Przedstaw w postaci schematu blokowego algorytm rozwiazania nastepujacego zadania: Oblicz cene 1 taki o powierzchni 80 arów, za która zaptacono 56 000 fl.. Uwzględnij w tym warunek:Dla a dodatniego ma nastąpić obliczenie pola i wyprowadzenie wyniku w przeciwnym przypadku algorytm powinien sie od razu zakończyć odpowiednim komunikatem.Przedstaw w postaci schematu blokowego algorytm obliczania pola powierzchni ..

Przedstaw w postaci schematu blokowego algorytm obliczania pola powierzchni P prostokąta o bokach a i b. 2.

a. Uwzględnij w schemacie warunek: dla .. Wyprowadź wynik: P. Zakończ algorytm.. Zadanie 2*.. Schemat blokowy.. Dodatkowo oblicz, jaki procent uczniów otrzymał oceny niedostateczne.8.. Dzięki temu nie dojdzie do pomyłki.. (podobnie jak zadanie 3 i 4)Przedstaw w postaci listy kroków i schematu blokowego algorytm obliczania pola powierzchni (P i objętości ~V prostopadłościanu o długościach krawędzi: a, b i c.. Wykonaj kilkakrotnie algorytm dla różnych wartości zmiennych a i b. 3.. 2. podaj algorytm (schemat blokowy) wyszukiwania najmniejszej liczby wsrod n liczb calkowitych wczytanych jako dane w kolejnych przebiegach pętli.. Zacznij algorytm.. (podobnie jak zadanie 3 i 4)Ćwiczenie: Przedstaw w schematu blokowego algorytm obliczania pola trójkąta.. Algortym na obliczanie pola kwadratu Algortym sprawdzający czy liczba jest parzysta Zadanie.. Wprowadź liczby poszczególnych ocen.. Zadanie 2.. Zmiennej P przypisz wartość wyrażenia: 4.. Zapisz schemat w pliku pod nazwą Prostokąt1.. Przedstaw w postaci schematu blokowego algorytm obliczania pola powierzchni P prostokąta o bokach a i b. 2.. Oblicz wartość wyrażenia p:=(a+b+c)/2 Krok 2.. Budujemy schemat blokowy algorytmu z warunkiem złożonym i pętlą (temat 20.). Przedstaw w postaci schematu blokowego algorytm obliczania pola powierzchni P prostoką-ta o bokach a i b. 2.. Specyfikacja zadania: Dane: Liczby rzeczywiste dodatnie: a, b, h, gdzie a, b - długości podstaw trapezu, h - długość wysokości trapezu.. zapisz schemat nazwą pole kwadratu i dodaj do witryny.Zasady przedstawiania algorytmów w postaci schematu blokowego.. (a*h)/2 początek koniec a,h P P:=(a*h)/2Przydatne w złożonych algorytmach, które nie mieszczą się na jednej kartce.. Jeśli p-a>0 i p-b>0 i p-c> 0 to przejdź do Kroku 3.. Napisz w postaci listy kroków algorytm wysyłania wiadomości e-mail.Proszę o pomoc, do zdobycia 100 punktów !. Dopiero po samodzielnej pracy, porównaj i dokonaj analizy gotowego schematu przedstawionego na stronie.Zakończ algorytm..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt