Napisz pytania używając wyrazów i zwrotów z ramki

Pobierz

Wszystkie pytania zaczynamy od has.. Wybierz jeden z pomysłów z ramki.. W razie trudności powtórz zwroty związane ze wskazywaniem drogi.. 7Zadawajcie sobie pytania i udzielajcie odpowiedzi, używając wyrazów z ramki.. Uzupełnij tabelę, używając wyrazów z ramki, Pomogłeś studenci uzyskać odpowiedź mu potrzebne.. Z wyjątkiem 3. os. l. poj.. 2011-12-01 16:37:59; Uzupełnij teksty, używając poniższych zwrotów.. Napisz zwrot lub zdanie najbardziej odpowiednie w danej sytuacji.. Połącz prawą stronę z lewą: What is it.. Do których liter dotrzesz podążając za każdym z trzech kierunków?. Powiedz o sobie jedno zdanie .Napisz pytania używając will i zaimków pytających.. ZDANIE .. 2011-05-15 13:35:46; Zapisz skrótowce powstałe od wyrazów z ramki i uzupełnij nimi .Napisz nową wersję dialogu z ćwiczenia 3, używając wyrażeń z ramki.. 2013-02-25 15:47:57; Uzupełnij rozmowę, używając wyrazów z ramki: cup, course,much,ready,here,I'd, Anything.. 2010-05-30 13:10:08; Uzupełnij zdania, używając czasowników z ramki w odpowiedniej formie.. Tworzenie zdań.. 2 Zapoznaj się z informacjami z ramki z gramatyką.. ŻYWIENIE >>> SŁOWNICTWO 6ŻYWIENIE 2 Poniższe słowa brzmią lub wyglądają podobnie w języku polskim i angielskim.. WORD HUNT CZYTANIE 1 Podziel wyrazy z ramki na podane .Loren o Napisz imie Wojtek w kodzie 2-kowym.Prosze o pomoc; Ala123 o Portret Izabeli Łęckiej Cechy charakteru: irytujące budzące sympatie Obojętne dla wizerunku Wynikające z wychowania i pochodzenia znace z relacji mężczyzn i kobiet - Zadane.pl; Popularne Lekcje..

Napisz pytana, używając zwrotów i wyrazów z ramek.

Rozgrzewka banana chocolate cream jam pizza pasta .Uzupełnij tekst, używając trzech wyrazów z ramki.. Zaplanuj podobnego maila do koleżanki / kolegi.. 2011-12-01 16:37:59; Uzupełnij teksty, używając poniższych zwrotów.. - To na razie tyle.. Mam dobrze uzupełnione?. Spójrz na przykład w podręczniku.. 6 do właściwej kolumny.. Zadanie na ocenę - Wykonaj ćwiczenia 1,2,3 w zeszycie ćwiczeń na stronie 37.Ułóż z nimi pytania oraz odpowiedzi używając czasu Past Simple .. D Odpowiedź na zadanie z New English Plus 1.Materiały ćwiczeniowe wersja pełnaZapisz czynnołci codzienne w kolejnołci, w jakiej wyst˚powa˛y w rymowance na str. 64.. 2011-10-14 10:45:09; Opisz mieszkankę Japoni używając podanych zwrotów.. (he / she / it) forma czasownika w zdaniu twierdzącym to bezokolicznik bez cząstki to.. Podążaj za instrukcjami z ćw.. Wyobraź sobie, że jesteś w szpitalu (tak jak Joanna).. Następnie dopasuj odpowiedzi (a-e) do pytań (1-5) How strict, How much money, How long, How far was, are, can, did, isUzupełnij pytania , używając wyrazów z ramki?. Dopasuj zwroty z zad.. brother my m y words w s Napisz o swojej rodzinie.. c asked for: r dCall: 0768 487 lower: r 6 Napisz w zeszycie krótkie ogłoszenie, w którym znajdą się co najmniej cztery wyrazy z zadań 1. i 2.. …Napisz P lub F obok zdań.. Mam dobrze uzupełnione?.

Napisz pytania , używając podanych wyrazów .a.)

(1-3) dopisz wyrazy o .Love - z wyrazami miłości / pozdrowienia.. rozwiaz rownanie (pierwistek z 3-3)x>pierwiastek z 31. .. New Exam Connections Starter 1 3 Podpisz Obrazki używając .jeśćNastępnie w każdym z komentarzy wybierz właściwy wyraz i zapisz go w zeszycie według wzoru: 1 - down Ex.4 p91 Przejdźmy teraz do ćwiczenia 4, w ramce znajdują się zdania, zwroty, których używamy aby zareagować na wiadomość.. (Czy ta fabryka produkuje wiele zanieczyszczeń?). Wpisz odpowiedni wyraz obok numeru luki.Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1-3.Odpowiedz na pytania.. 2010-09-27 19:22:46; Uzupełnij zdania, używając czasowników z ramki w czasie present simple.. Napisz e-mail.Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.. Sprawdź ich znaczenie.. Przeczytaj tekst ( strona 83) i uzupełnij tekst słowami z ramki.. Powiedz, czy wstaje wcześnie w soboty.. 2010-05-30 13:10:08; Uzupełnij zdania, używając czasowników z ramki w odpowiedniej formie.. Użyj wyrazów z ramki.. 5 Napisz pytania dotyczące bohaterów komiksu, używając podanych wyrazów I has got oraz na nie odpowiedz.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Oczywiście po niemiecku.. Posłuchaj i zaznacz (3) te wyrazy, których polska wymowa najbardziej różni się od angielskiej..

... , używając wyrazów z ramki.

TWIERDZĄCE.. W zadaniu podano trzy dodatkowe słowa, które nie pasują do żadnej luki.. Otwórz zeszyt ćwiczeń ( strona 82), przeczytaj tekst i uzupełnij e-mail , wpisując jedno słowo w każdą lukę.. Napisz nową wersję dialogu z ćwiczenia 3, używając wyrażeń z ramki.. Pięć słów zostało podanych dodatkowo.PRESENT SIMPLE.. Na tej stronie możemy uczyć się razem i informacji zwrotnej.. W zadaniu podano trzy dodatkowe słowa, które nie pasują do żadnej luki.. 3 Dopasuj słowa z ramki do odpowiednich zdań.5 Znajdź w tekstach z zadania 4. wyrazy pasujące do synonimów a-d.. Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku.. 2010-09-27 19:22:46; Uzupełnij zdania, używając czasowników z ramki w czasie present simple.. Włączcie nagranie 3.16 i powtórzcie te zwroty kilka razy.Udziel odpowiedzi na podane pytania używając słów podanych w nawiasach: 2011-09-19 15:57:36; Napisz pytania używając podanych czasowników: 2011-11-21 17:35:27; Napisz pytania i odpowiedzi, używając podanych wyrazów.. 2010-10-14 13:51:11Opisz jedna z przyród Emilii z wrześni.Zastosuj w pracy rzeczowniki z ramki-użyj ich w formie dopełniacza i miejscownika z ramki Nadzieja,ziemia,poczekalnia,pasja,wersja Popatrz na świat oczami poet , opisz ważne dla Ciebie miejsce używając środków poetyckich (epitety, porównanie, wyraz dżwiękonaśladowczy ożywienie)W zadaniu tym należy dodać zgodnie z prawdą has got lub hasn [t got..

... używając trzech wyrazów z ramki.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt