Arkusz samooceny nauczyciela dyplomowanego 2020 wypełniony

Pobierz

Nazwa placówki: Publiczne Przedszkole nr 5 w Bogatyni.. Proszę przy wybranej odpowiedzi postaw.. Spełnienie kryteriów w ramach oceny pracy; Karta oceny pracy dyrektora; Karta samooceny pracy .ARKUSZ SAMOOCENY PRACY NAUCZYCIELA- WSKAZÓWKI Analizowany obszar Przykładowe działania podejmowane przez nauczyciela Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych planuje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, realizuje program nauczania ujęty wW trakcie dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły (placówki) nauczyciel jest zazwyczaj zobowiązany do dokonania samooceny swojej pracy.. KARTA SAMOOCENY NAUCZYCIELA.. Imię i nazwisko: mgr Marzanna Michalska.. YCIELA KONTRAKTOWEGO.. Musisz się zalogować lub zarejestrować.ARKUSZ SAMOOCENY DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ.. Nauczyciel dyplomowany Kryteria oceny pracy określone w § 5 ust.1 rozporządzenia.. 3 5 Udzielanie dodatkowejArkusz obserwacji lekcji rok szkolny 2021/2022 Imię i nazwisko nauczyciela…………………………………………………………………………………………………………………karta-oceny-pracy-nauczyciela-dyplomowanego.. Ciekawą formą może być propozycja pytań od uczniów, na jakie nauczyciel dokonujący samooceny powinien sobie odpowiedzieć.ARKUSZ SAMOOCENY NAUCZYCIELA w roku szkolnym 20./20.. - semestr I/semestr II.. ić X i dodać opis, jeśli trzeba .. - dyplomowany..

Karta samooceny - nauczyciel wychowania przedszkolnego.

(imię i nazwisko) Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego!. Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z dnia 10 lutego 2020 r. Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle Karta samooceny nauczyciela za okres od ostatniej oceny pracy Imiona i nazwisko Stopień awansu zawodowego Data dokonania ostatniej oceny pracyZałącznik nr - kryteria oceny nauczyciela dyplomowanego, Załącznik nr - arkusz samooceny nauczyciela, Załącznik nr - karta oceny.. Zaangażowanie nauczyciela w inne czynności wynikające z planu pracy szkoły 3 Organizacja imprez lub uroczystości szkolnych (nazwa i zakres wykonywanych zadań) 4 4 Opiekowanie się SU, organizacją lub klubem działającym na terenie szkoły.. Warszawa.. Instrukcja: Proszę wypełnić arkusz na komputerze, wydrukować i własnoręcznie podpisać.. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszymi propozycjami.. realizowanie innych zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust.. Agnieszka Pich.. Aby zobaczyć całość, zaloguj się lub załóż konto.Arkusz samooceny pracy nauczyciela praktycznej nauki zawodu Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna Ostatnia aktualizacja: 9 Luty 2021Imię i Nazwisko nauczyciela.. Analiza spełnienia kryteriów w ramach oceny pracy; Arkusz samooceny nauczyciela stażysty..

Credo nauczyciela przedszkola.

Arkusz zawiera zagadnienia, które należy rozwinąć poprzez wpisanie własnych odpowiedzi oraz zagadnienie, w których można posiłkować się wybraną, spośród możliwych, odpowiedzią.Karta samooceny pracy nauczyciela.. Wyrażamy nadzieję, że pomogą one Państwu w realizacji nowych zadań nałożonych.sprawozdanie z ksztaŁcenia, wychowania i dziaŁaŃ profilaktycznych w ii semestrze roku szkolnego 2020/2021 SAMOOCENA PRACY NAUCZYCIELA W II SEMESTRZE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 Arkusze obserwacji:arkusz samooceny nauczyciela : informacja dotyczĄca zespoŁu ds. przydzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej na rok szkolny 2020/2021: druk do zwolnienia z ii jĘzyka: druk do zwolnienia z w-f: karta zgŁoszenia dziecka do Świetlicy w roku szkolnym 2020/2021: umowa na wyŻywienie w roku szkolnym 2020/20215 3..

Samoocena pracy nauczyciela za II część roku szkolnego 2020/2021.

Narzędzie to pozwoli nam bardziej wnikliwie i obiektywnie spojrzeć na Twoje dokonania.Arkusz samooceny nauczyciela.. Kwalifikacje: dyplom ukończenia studiów magisterskich o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, nauczyciel dyplomowany.. Posiadam ocenę pracy lub dorobku zawodowego: - dobrą, .. KARTA SAMOOCENY NAUCZYCIELAArkusz służący do autodiagnozy mogą przygotować zespoły nauczycieli, pytania mogą odnosić się do zbadanych wcześniej oczekiwań i potrzeb uczniów, rodziców, programu szkoły.. 2.Ocena pracy nauczyciela - materiały po szkoleniach W związku z ustawowym obowiązkiem ustalenia przez dyrektora przedszkola, szkoły, placówki regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli przekazujemy Państwu przykładowy materiał w celu ewentualnego wykorzystania wypracowanych rozwiązań.Arkusz samooceny nauczyciela Author: user Last modified by: Edyta Created Date: 1/24/2016 1:57:00 PM Company: Acer Other titles: Arkusz samooceny nauczyciela .Zał.. Rok szkolny: 2017/2018.. Dodano: 18 lutego 2019.. Uwaga, to jest tylko początek artykułu.. Ewaluacja własnej .. Większość organów nadzoru pedagogicznego udostępnia opracowany przez siebie wzór arkusza samooceny dyrektora placówki, jednakże każdy ze wzorów odnosi się do tych samych aspektów pracy dyrektora, jako kierownika zakładu pracy oraz nauczyciela.Arkusz samooceny pracy nauczyciela ARKUSZ OCENY WŁASNEJ NAUCZYCIELA Magdalena Smus Imię i nazwisko nauczyciela Nauczyciel języka angielskiego Stanowisko Nauczyciel stażysta Lp..

II Nauczyciel.imię i nazwisko nauczyciela/staż pracy/wychowawstwo.

Dla prawidłowego funkcjonowania ta witryna korzysta z plików cookies, w tym dla lepszej prezentacji treści, zapewnienia sprawnego oraz bezpiecznego działania, przedstawienia spersonalizowanej oferty i promocji, a także w celach statystycznych.. NAUCZ.. Olsztyn.. "Moja samoocena jako nauczyciela - wychowawcy" Jestem nauczycielem z niewielkim, pięcioletnim stażem pracy.. 2b pkt 2 Karty Nauczyciela .arkusz obserwacji zajęć, dokumentacja pracy nauczyciela: plan pracy, scenariusze zajęć, kodeks grupowy,… Art. 6 pkt 3 - nauczyciel obowiązany jest dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego 6. współpraca z innymi nauczycielami - dba o prawidłowe relacje międzyludzkie - uczestniczy w posiedzeniach rady pedagogicznejnauczyciela mianowanego dokonywanej po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego) rzetelnie realizuje zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego.. Teresa Rutkowska - Wojciechowska.. Zadania Przykłady działań 1.. Wrocław.. Analiza spełnienia kryteriów w ramach oceny pracy; Arkusz samooceny nauczyciela mianowanego.. Z uwagi na pracę pedagoga niebędącego wychowawcą, wiąże się ona przede wszystkim, pomijając zadania wynikające ze specjalności bycia "wuefistą", z działaniami w świetlicy szkolnej oraz jako opiekuna Samorządu Uczniowskiego.Your file downloads total 0 in the last 24 hours, limit is 20. arkusz samooceny pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej rok szkolny.. Bądź pierwszą osobą komentującą!. I Informacje ogólne.. Analiza spełnienia kryteriów w ramach oceny pracy; Arkusz samooceny nauczyciela kontraktowego.. Akceptując Twoją autonomię w realizacji procesu edukacyjnego i organizacji życia szkolnego, oddajemy w Twoje ręce "Kartę samooceny".. Osiągnięcia w procesie dydaktycznym: - sukcesy uczniów, wychowanków - stosowanie nowoczesnych metod - wzbogacanie warsztatu pracy - podnoszenie kwalifikacji kursy, doskonalenie - działalność w ramach WDN.. Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności - nauczyciel mianowany.Arkusz analizy stopnia realizacji planu rozwoju nauczyciela stażysty; Arkusz samooceny nauczyciela dyplomowanego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt