Charakterystyczne cechy budowy parzydełkowców

Pobierz

Zwierzęta te .-występują w wodach słonych ( stułbia jest wyjątkiem)-występują w postaci osiadłego polipa lub wolno pływającej meduzy-nie mają budowy tkankowej-są drapieżnikami-oddychają całą powierzchnią ciała-wewnątrz ciała znajduje się jama chłonąco-trawiąca do której prowadzi otwór gębowy-nie mają otworu odbytowegoProszę o odpowiedzi: a)Charakterystyczne cechy parzydełkowców, b)porównaj polipa i meduzę, c)wymień przedstawicieli parzydełkowców,płazińców i nicieni, d)wymień przystosowanie tasiemca do pasożytniczego trybu życia.. Osobniki dorosłe występują w postaci polipa lub meduzy.. Zwierzęta te żyją wyłącznie w wodzie i są drapieżnikami.. Wyróżniamy trzy typy budowy gąbek: askon, sykoni leukon.. Jama gastralna - stanowi wnętrze ciała polipa i meduzy, jest odpowiednikiem prajelita.. W zakresie planu budowy ciała występują dwie symetrie: promienista (parzydełkowce, szkarłupnia, żebropławy) i dwuboczna w .Wymienię cechy budowy parzydełkowców.. przeprowadza obserwację mikroskopową tkanek zwierzęcych i przy niewielkiej pomocy nauczyciela rozpoznaje charakterystyczne elementy obserwowanej tkanki.. Żyją one w glebie odżywiając się szczątkami organizmów.. Tradycyjnie zaliczane były do jamochłonów, a wcześniej do roślin.. dwuwarstwowym typie budowy i promienistej symetrii ciała, co oznacza, że przez ich ciało można wyznaczyć wiele osi symetrii..

Wymienię przykładowe gatunki parzydełkowców.

Osiągają rozmiary od kilku milimetrów do 2 m .Charakterystyczną cechą parzydełkowców jest: -obecność na ramionach i w okolicy otworu gębowego parzydełek-komórek służących do zdobywania pokarmu i do obrony -jama chłonąco-trawiąca,w której odbywa się trawienie i wchłanianie pokarmu.. Ciało składa się z dwóch warstw komórek - pierwotnych tkanek ektodemy i entodemy.. Zamieszkują one głównie wody morskie, ale znane są również gatunki słodkowodne.. Odpowiedź Komórki nabłonkowo-mięśniowe silnie zwakuolizowane (wakuole trawienne) oraz posiadające duże jądra; są one uwicione od strony wolnej, a włókna mięśniowe ułożone poprzecznie do długiej osi ciała .Powstaje z planuli, z polipa macierzystego lub w wyniku pączkowania (jedynie u meduzy Stygiomedusa fabulosa ).. 4.PARZYDEŁKOWCE = JAMOHŁONY Cechy budowy parzydełkowców: - występują w dwóch formach: osiadłego polipa i pływającej meduzy - na powierzchni ciała występują struktury obronne zwane parzydełkami - wnętrze wypełnia jama chłonąco-trawiąca -.Parzydełkowce ( Cnidaria) to typ zwierząt dwuwarstwowych, bezkręgowych, do którego zaliczamy około 9000 gatunków w 3 gromadach: Wszystkie te organizmy mają parzydełka, umieszczone zwykle w czułkach i ramionach.. Gatunki żyjące .- prowadzą osiadły tryb zycia - nie mają komórek nerwowych ani mięśniowych - budują olbrzymie kolonie - ciało gąbki przypomina worek z otworem na górnym biegunie - są bioindykatorami (żyją tylko w czystych wodach) Parzydelkowce: - zwierzęta wodne - promienista symetria ciała - posiadają komórki parzydełkowePRZEDSTAWICIELE I ICH CECHY..

:) Biologia.Charakterystyka parzydełkowców.

Żyją samotnie lub w koloniach.. Rośliny - budowa i funkcje tkanek i organów.. -w czułkach mają umieszczone komórki parzydełkowe wypełnione toksyczną cieczą.• parzydełkowce są rozdzielnopłciowe, zapłodnienie odbywa się w wodzie, jest to zapłodnienie zewnętrzne, a rozwój jest złożony (obecne jest stadium larwy), • mogą także rozmnażać się bezpłciowo (pączkowanie i strobilizacja polipów), • występuje u nich przemiana pokoleń ( następujące po sobie pokolenia rozmnażające się płciowo i bezpłciowo)Budowa parzydełkowców Ektoderma, endoderma - warstwy komórek, z których zbudowane są parzydełkowce.. Wyjaśnię, czym jest kolonia.. - porównuje cechy polipa i meduzy; - przedstawia sposobyCharakteryzujemy cechy budowy i wybrane czynności życiowe gąbek.. Poznajemy płazińce - zwierzęta, które mają nitkowate ciało.Charakteryzujemy cechy budowy i wybrane czynności życiowe gąbek.. Komórki te są wypełnione parzącym płynem.. Lekcja 3.. - wymienia charakterystyczne cechy budowy parzydełkowców; - określa tryb życia i sposób odżywiania się tych zwierząt.. Parzydełkowce są wodnymi zwierzętami o. dwuwarstwowym typie budowy dwuwarstwowy typ budowy..

Charakterystyczne cechy parzydełkowców to: -żyją w wodach słonych.

-maja prosta budowę.. ( wymienia cechy budowy charakterystyczne dla poszczególnych typów protistów zwierzęcych, roślinopodobnych i grzybopodobnych .. ( wyjaśnia rolę koralowców w tworzeniu raf koralowych - analizuje budowę larw parzydełkowców - omawia przykłady protokooperacji i mutualizmu z udziałem parzydełkowców Płazińce - zwierzęta .. jest ok?. Prowadzi do niej otwór pełniący funkcję gęby i odbytu.. Pierścienice środowisk lądowych - należą do nich dżdżownice.. omawia właściwości i funkcje tkanki kostnej, chrzęstnej i tłuszczowej .5) rozróżnia rośliny jednoliścienne od dwuliściennych, wskazując ich cechy charakterystyczne (cechy liścia i kwiatu, system korzeniowy, budowa anatomiczna korzenia i pędu); 6) podaje przykłady znaczenia roślin w życiu człowieka (np. rośliny jadalne, trujące, przemysłowe, lecznicze).. Przyglądamy się budowie polipa i meduzy, pokazujemy, jaka jest budowa histologiczna ściany ciała parzydełkowców .parzydełkowców do pierścienic 4.Parzydełkowce - najprostsze zwierzęta tkankowe wskazuje miejsce występowania parzydełkowców rozpoznaje na .. charakterystyczne cechy budowy owadów na wybranych przykładach omawia znaczenie owadów dla człowieka na kilku przykładach omawia różnice wcharakteryzuje budowę poszczególnych tkanek zwierzęcych.. Budowa dżdżownicy: - zwężony przód ciała ułatwiający drążenie korytarzy w .3..

Cechą charakterystyczną parzydełkowców są tzw. komórki parzydełkowe.

Parzydełkowce Przedstawiamy parzydełkowce- najprostsze, dwuwarstwowe tkankowce.. U polipa jest jej niewiele, natomiast u meduzy tworzy grubą ścianę.. Brak szkieletu wewnętrznego, to podstawowy wyróżnik tej grupy zwierząt i w zasadzie jedyny, który stanowi o przynależności do niej.. Za wyjątek można uznać koralowce, których organizmy pokryte są wapienną osłonką o dużym stopniu twardości.Parzydełkowce - typ dwuwarstwowych, wodnych, osiadłych lub pływających zwierząt tkankowych o promienistej symetrii ciała, charakteryzujących się obecnością knidoblastów, z których powstają komórki parzydełkowe nazywane knidami, stąd naukowa nazwa typu Cnidaria.. Właśnie dzięki nim parzydełkowce mogą polować i zdobywać pokarm oraz bronić się przed innymi drapieżnikami.Wymień charakterystyczne cechy nabłonka endodermalnego u parzydełkowców, na przykładzie formy osiadłej stułbiopława.. Jest to zasadniczy typ budowy parzydełkowców i jedna z dwóch występujących u nich form życiowych - drugą jest meduza .. Mezoglea - galaretowana substancja.. Maksymalna długość ciała dżdżownicy to 35 cm, a ich ciało zbudowane jest z ok. 100 segmentów.. Mają kształt workowatego Polipa prowadzącego osiadły tryb życia lub wolno żyjącej meduzy.. Wykazują symetrię promienistą.Parzydełkowce - cechy charakterystyczne i budowa - plansza dydaktyczna Rozmiar planszy: 100x70 cm Krawędź górna i dolna wykończone są stalowymi wzmocnieniami Plansze są obustronnie foliowane (zapewnia to wieloletnią trwałość i łatwość czyszczenia)Przeczytaj.. Występują w wodach, głównie morskich.. Przedstawiamy parzydełkowce - najprostsze, dwuwarstwowe tkankowce.. -maja zdolność do regeneracji.. Organizmy wielokomórkowe.. Skąd taka nazwa?. Polipy mają postać tuby, cylindra, a najczęściej - wydłużonego, cylindrycznego worka.. Przyglądamy się budowie polipai meduzy, pokazujemy, jaka jest budowa histologiczna ściany ciała parzydełkowców.Cechy charakterystyczne bezkręgowców.. Otwór gębowy, czyli jednocześnie otwór odbytowy.Parzydełkowce posiadają jamę chłonąco‑trawiącą, w której zachodzi trawienie pokarmu i wchłanianie pozyskanych z niego substancji odżywczych.. W Polsce, w Bałtyku można spotkać około 27 gatunków .Mają miękkie, niczym nieosłonięte ciało.. Parzydełkowce (1.3) - podaje miejsca występowania parzydełkowców; - wymienia i rozpoznaje na ilustracjach ich przedstawicieli.. Wyróżniamy trzy typy budowy gąbek: askon, sykon i leukon.. Ocenię znaczenie parzydełkowców w przyrodzie i dla człowieka.. Porównam budowę oraz tryb życia polipa i meduzy.. Lekcja 3.. -ich ciało ma symetrię promienistą..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt