Egzamin maturalny od roku szkolnego 2014/15 historia odpowiedzi

Pobierz

Próbna matura 2014/2015 z CKE - biologia .EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 HISTORIA MUZYKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A4) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1.. Caravaggio, Tycjan, Michał Anioł, Velázquez 1 p. za 4 3 poprawne odpowiedzi.. Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut.. (0 1) Wybranie informacji wyjaśniających problem (II 7).. - za odpowiedź błędną lub brak odpowiedzi.EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 FORMUŁA DO 2014 ("STARA MATURA") HISTORIA POZIOM ROZSZERZONY .. 0 p.. Maturzyści w czwartek przystąpili do pisemnego egzaminu z wybranych przedmiotów dodatkowych m.in. z historii, wosu .EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 HISTORIA.. (0-6) Wymagania ogólne Wymagania szczegółoweZnajomość dokonań władców Polski (I).. Zadanie 1.. (0-1) Wymagania ogólne Wymagania szczegółoweFormuła od 2015 "nowa matura" Oficjalne odpowiedzi i zasady oceniania będą dodane 5 lipca po opublikowaniu przez CKE.. 0 p. za mniej niż 3 poprawne odpowiedzi lub zaznaczenie więcej niż 4 odpowiedzi .0 p. CzęśćI Zadanie 1.. Zygmunt I Stary Schemat punktowania 3 p.. Zadanie 3.1.. Bolesław I Chrobry 2.. Społeczeństwo, życie polityczneEGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 FORMUŁA OD 2015 ("NOWA MATURA") JĘZYK ANGIELSKI POZIOM DWUJĘZYCZNY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MAD-R1 MAJ 2015 Strona 2 z 15 Zadanie 1..

Zobaczcie arkusze CKE i odpowiedzi.

15 maja 2017 r. CZAS PRACY: 180 minut LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 50 .. 18 grudnia 2014 r. CZAS PRACY: 180 minut LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 50EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 HISTORIA SZTUKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A7) GRUDZIEŃ 2014 Zadanie 1.. Zadanie 15.. Rozumienie wypowiedzi.. Władysław I Łokietek 3.. Rozpocząć pokaz od strony: Download "EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015" Download Document .. (II.4.4).. Formułowanie oceny i jej uzasadnianie (III 2-3 P).EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 HISTORIA SZTUKI .. za 5 poprawnych odpowiedzi 2 pkt - za 4-3 poprawne odpowiedzi 1 pkt - za 2 poprawne odpowiedzi .. - niezależnie od tego, czy zdający wpisał .Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest jednym z obowiązkowych egzaminów.. Zdający porządkuje i synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej oraz dziejów ojczystych; dostrzega zmienność i dynamikę wydarzeń w dziejach, a także ciągłość procesów historycznych.. (0-1) I. Chronologia historyczna.. Zadanie 1.. Do egzaminu z historii może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym.EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 FORMUŁA OD 2015 ("NOWA MATURA") JĘZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃZADAŃ ARKUSZ MPO-P1 CZERWIEC 2015 ę Strona 2 z 12 Zadanie 1.1..

- za podanie trzech poprawnych odpowiedzi.

(0-1) Obszar standardówOpis wymagańEgzamin maturalny z historii Rozwiązania zadańi schemat punktowania - poziom podstawowy 3 Zadanie 3.. SHARE ; HTML ; DOWNLOAD ; .. Download "EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 HISTORIA" Download Document .. lub brak odpowiedzi.. republika Zadanie 4.1.. Poprawne odpowiedzi 1.. II.W czwartek, 18.12.2014 r., uczniowie ostatnich klas ponadgimnazjalnych napisali próbny egzamin maturalny z biologii.. (0 6) Wymagania ogólne A. a) KościółEGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015.. Przykładowa odpowiedź Przydomki wodzów utworzono od nazw rzymskich .1 pkt - za trzy poprawne odpowiedzi 0 pkt - za mniej niż trzy poprawne odpowiedzi lub za brak odpowiedzi 1.c) (0-1) Rozwiązanie: Niskie natężenia światła powoduje, że w fazie zależnej od światła nie są wytwarzane w dostatecznej ilości składniki siły asymilacyjnej (ATP i NADPH) niezbędne do zajściaMay 5, 2021Biorąc pod uwagę pojawiające się sygnały, że niektórzy zdający egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym zinterpretowali polecenie do zadania 4. w taki sposób, że umieszczali odpowiedzi pod fragmentami tekstu, a nie nad nimi, Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podjął decyzję, że w zadaniach 4.2.-4.7..

- za podanie jednej poprawnej odpowiedzi.

(0-2) Tworzenie informacji.. (0-2) Korzystanie z informacji Uporządkowanie chronologiczne wydarzeń historycznych ze starożytności (II 1) Poprawna odpowiedź: zdobycie Jerozolimy przez Babilończyków - A zdobycie Rzymu przez Wandalów - BEgzamin maturalny z historii Rozwiązania zadańi schemat punktowania - poziom rozszerzony 2 CzęśćI Zadanie 1.. (0 3) Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe RozróżnianieEGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 FORMUŁA OD 2015 ("NOWA MATURA") WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃZADAŃ ARKUSZ MWO-R1 MAJ 2015 ę Strona 2 z 27 Uwaga: Akceptowane sąwszystkie odpowiedzi merytorycznie poprawne i spełniające warunki zadania.. Próbna matura 2014/2015 z CKE - historia (poziom rozszerzony).. Wymaganie ogólneZadanie Wymagania szczegółowe Poprawna odpowiedź II.. (0-9) Analiza i interpretacja tekstów i wytworów kultury 3.1) Zdający dokonuje opisu i analizy porównawczej dzieł,EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 HISTORIA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA ..

- za podanie dwóch poprawnych odpowiedzi.

oraz wielorakie interpretacje historii i ich przyczyny.. Zdający rozumie skomplikowane wypowiedziW czwartek, 18.12.2014 r., uczniowie ostatnich klas ponadgimnazjalnych napisali próbny egzamin maturalny z geografii.. (0-1) Wymagania ogólne Wymagania szczegółowePróbna matura 2015 z CKE:Próbna matura: WOS [ARKUSZE CKE, ODPOWIEDZI].. Zobaczcie arkusze CKE i odpowiedzi.. Zadanie 15.. - za odpowiedź niepełną lub błędną albo za brak odpowiedzi.. MATURA 2014: JĘZYK ANGIELSKI - ARKUSZE, ZADANIA, ODPOWIEDZI, ROZWIĄZANIA Język.Nowa, obowiązująca od roku szkolnego 2014/2015 roku (licea) i 2015/2016 roku (technika), formuła egzaminu maturalnego jest konsekwencją stworzenia odmiennej od dotychczasowej podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz od lat wyrażanego przez środowisko akademickie sprzeciwu wobec braku dodatkowego kryterium rekrutacyjnego na studia wyższe.EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ŁACIŃSKI I KULTURA ANTYCZNA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA dla osób słabowidzących (A4) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1.. Próbna matura 2014/2015 z CKE - geografia -.Od roku szkolnego 2014/20151egzamin maturalny z historii może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym.. W czwartek, 18.12.2014 r., uczniowie ostatnich klas ponadgimnazjalnych napisali próbny egzamin maturalny z historii..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt