Alkiny wzór półstrukturalny

Pobierz

Szereg homologiczny alkanów i wzór półstrukturalny: METAN-CH4 - ETAN- C2H6 CH3-CH3 PROPAN- C3H8 CH3-CH2-CH3 BUTAN- C4H10 CH3-(CH2)2-CH3 PENTAN- C5H12 CH3-(CH2)3-CH3 HEKSAN- C6H14 CH3-(CH2)4-CH3 HEPTAN- C7H16 CH3-(CH2)5-CH3 OKTAN- C8H18 CH3-(CH2)6-CH3 NONAN- C9H20 CH3-(CH2)7-CH3 DEKAN- C10H22 CH3-(CH2)8-CH3 OGÓLNY WZÓR ALKANÓW CnH2n+2 Własności fizyczne alkanów: -od 1-4 atomów węgla w cząsteczce- gazy -od 5-15 atomów węgla- ciecze -powyżej 15 atomów węgla- ciała stałe nie .CH 3-(CH 2) 4-CH 3 To jest wzór półstrukturalny (grupowy).. Uzupełnij zdanie: ALKINY - węglowodory nienasycone, zawierające w cząsteczkach jedno wiązanie _____ między atomami węgla.. Zadanie 1.12.a) CH3 b) CH4 c) C2H2 d) C2H4 7) Wzór półstrukturalny etanu to.. a) CH3-CH3 b) CH3-CH2-CH3 c) CH4 d) C2H6 8) Wzór półstrukturalny alkanu o 5 atomach węgla w cząsteczce to.. a) C5H12 b) CH3-CH2-CH2-CH3 c) CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 d) CH3(CH2)3CH3 9) Wzór półstrukturalny alkanu o 14 atomach wodoru w cząsteczce to.. Treść zweryfikowana i sprawdzona.. Węglowodory-związki chemiczne zbudowane z atomów węgla i wodoru.. i właściwościach, w którym każdy różni się od poprzedniego o jedną grupę CH 2.. Ich wzór ogólny: C n H 2n-2.. W wydaniu I tych ćwiczeń w nazwie tego związku błędnie podano lokanty.. wzór ogólny alkinów: 3.. Szereg homologiczny alkanów i wzór półstrukturalny: METAN-CH4 - ETAN- C2H6 CH3-CH3 PROPAN- C3H8 CH3-CH2-CH3 BUTAN- C4H10 CH3-(CH2)2-CH3 PENTAN- C5H12 CH3-(CH2)3-CH3Alkiny..

chemia wzory alkany alkeny alkiny wzory sumaryczne wzory strukturalne Wzór strukturalny wzór sumaryczny.

.Podaj nazwę, wzór sumaryczny, strukturalny i półstrukturalny dla alkenu o masie 70u 2015-03-22 13:36:18 Napisz wzór sumaryczny alkanu o 20 atomach węgla 2011-09-29 19:45:10 Pidaj nazwe i wzór sumaryczny alkoholu , ktory zawiera: a) cząsteczce 6 atomów wodoru b) w grupie alkilowej 7 atomów wodoru c) w grupie alkilowej 5 atomów węgla .tworzy wzory ogólne szeregów homologicznych alkenów i alkinów (na podstawie wzorów kolejnych alkenów i alkinów); zapisuje wzór sumaryczny alkenu i alkinu o podanej liczbie atomów węgla; tworzy nazwy alkenów i alkinów na podstawie nazw odpowiednich alkanów; rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne (grupowe) alkenów i alkinów o łańcuchach prostych do pięciu atomów węgla w cząsteczce; (4)Szereg homologiczny alkanów i wzór półstrukturalny: METAN-CH4 - ETAN- C2H6 CH3-CH3 PROPAN- C3H8 CH3-CH2-CH3 BUTAN- C4H10 CH3-(CH2)2-CH3 PENTAN- C5H12 CH3-(CH2)3-CH3 HEKSAN- C6H14 CH3-(CH2)4-CH3 .. - jedno wiązanie potrójne- ALKINY, w nazwie końcówka -yn Szereg homologiczny alkenów: (wiązanie podwójne) ETEN- C2H4 CH2-CH2 PROPEN .Alkiny - klasa 8 - Test.. Ogólny wzór alkinów: C n H 2n - 2Więcej informacji.. Alkohol etylowy..

Liczba atomów węgla w cząsteczce Nazwa alkinu Wzór strukturalny Wzór sumaryczny Wzór półstrukturalny Wzór grupowy 2 ET.

4.1) Alkiny to węglowodory nienasycone, których cząsteczki zawierają jedno wiązanie potrójne między atomami węgla, a pozostałe łączy się wiązaniami pojedynczymi.. Pozostałe wiązania są pojedyncze.. Na mieszaninę metanu i etanu podziałano chlorem w obecności światła a następnie sodem.WZÓR SUMARYCZNY ALKOHOLU.. WZÓR STRUKTURALNY ALKOHOLU.. To że są one nienasycone, to znaczy że mają wiązanie wielokrotne (czyli więcej niż pojedyncze -> tutaj podwójne).. YN (acetylen) 3 4 5 2. Podaj .. NAZWA ALKOHOLU.. a) Ich główny wzór to C n H 2nAlkiny: są to węglowodory nienasycone, w cząsteczkach których między atomami węgla znajduje się jedno wiązanie potrójne (wielokrotne).. Jest ich 55.. Wzór strukturalny Wzór półstrukturalny Wzór grupowy Wzór sumaryczny NazwaSzereg homologiczny alkanów i wzór półstrukturalny: METAN-CH4 - ETAN- C2H6 CH3-CH3 PROPAN- C3H8 CH3-CH2-CH3 BUTAN- C4H10 CH3-(CH2)2-CH3 PENTAN- C5H12 CH3-(CH2)3-CH3 HEKSAN- C6H14 CH3-(CH2)4-CH3 HEPTAN- C7H16 CH3-(CH2)5-CH3 OKTAN- C8H18 CH3-(CH2)6-CH3 NONAN- C9H20 CH3-(CH2)7-CH3 DEKAN- C10H22 CH3-(CH2)8-CH3 OGÓLNY WZÓR ALKANÓW CnH2n+2 Własności fizyczne alkanów:-od 1-4 atomów węgla w cząsteczce- gazy-od 5-15 atomów węgla- ciecze-powyżej 15 atomów węgla- ciała stałe nie .Alkiny także tworzą szereg homologiczny: C 2 H 2 etyn C 3 H 4 propyn C 4 H 6 butyn C 5 H 8 pentyn C 6 H 10 heksyn C 7 H 12 heptyn C 8 H 14 oktynSzereg homologiczny alkanów i wzór półstrukturalny: METAN-CH4 - ETAN- C2H6 CH3-CH3 PROPAN- C3H8 CH3-CH2-CH3 BUTAN- C4H10 CH3-(CH2)2-CH3 PENTAN- C5H12 CH3-(CH2)3-CH3 HEKSAN- C6H14 CH3-(CH2)4-CH3 .ALKINY..

Poniżej w Tabeli 1 został przedstawiany szereg homologiczny alkanów oraz wzory półstrukturalne:Alkany, alkeny, alkiny.

b) Wszystkie wiązania w tej cząsteczce (C H) oraz (C C) są typu .. 1) Alkiny, to węglowodory nienasycone, w których cząsteczkach między atomami węgla występują: a) tylko wiązania potrójne b) wiązania podwójne i potrójne c) przynajmniej trzy wiązania potrójne d) jedno wiązanie potrójne i wiązania pojedyncze 2) Wskaż poprawny wzór ogólny alkinów: a) CnH2n-1 b) CnH2n .wzór strumaryczny propanu, węglowodory nasycone (alkany), wzór ogólny szeregu homologicznego, etan, nazwy systematyczne alkanów do pięciu atomów węgla w cząsteczce, wzory półstrukturalne (grupowe) alkanów o łańcuchach prostych do pięciu atomów węgla w cząsteczce, wzory strukturalne, metan, wzory sumaryczne alkanów, alkany, pentan, wzór strumaryczny butanu, wzór .wzór strukturalny butynu, wzory strukturalne alkinów o łańcuchach prostych do pięciu atomów węgla w cząsteczce, wzór sumaryczny etynu, wzory sumaryczne alkinów o łańcuchach prostych do pięciu atomów węgla w cząsteczce, wzory sumaryczne alkenów o łańcuchach prostych do pięciu atomów węgla w cząsteczce, alkeny, nazewnictwo alkenów, alkiny, wzór sumaryczny pentenu, nazwy .1) Alkiny, to węglowodory nienasycone, w których cząsteczkach między atomami węgla występują: a) tylko wiązania potrójne b) wiązania podwójne i potrójne c) przynajmniej trzy wiązania potrójne d) jedno wiązanie potrójne i wiązania pojedyncze 2) Wskaż poprawny wzór ogólny alkinów: a) CnH2n-1 b) CnH2n-2 c) CnH2n+2 d) CnH2n 3) Acetylen to inna nazwa etynu: a) Prawda b) Fałsz .Nazwij ten alkan..

Narysuj wzór półstrukturalny (grupowy) węglowodoru, w którego cząsteczce występuje osiem wiązań ϭ i jedno wiązanie π.

* Uwaga!. Są to pierwsze węglowodory nienasycone o których słyszysz w szkole.. Napisz kolejne równania reakcji dla syntezy: Al4C3 but-2-en.. Alkany twarzą szereg homologiczny, a wiec szereg związków organicznych o podobnej budowie.. WZÓR PÓŁSTRUKTURALNY ALKOHOLU.. Podobnie jak dwie poprzednie grupy tworzą szereg homologiczny, który został przedstawiony w Tabeli 3.Narysuj wzór półstrukturalny (grupowy) węglowodoru, w którego cząsteczce występuje osiem wiązań ϭ i jedno wiązanie π.. 2013-03-10 13:08:39Alkiny o wzorze ogólnym R−C≡CH (tzw. alkiny terminalne) reagują z amidkiem sodu (NaNH2), w wyniku czego tworzą acetylenki sodu (R−C≡CNa) zgodnie z równaniem: R−C≡CH + NaNH 2 → R−C≡C − Na + + NH 3Ich wzór ogólny to: C n H 2n+2.. Treść Alkiny o wzorze ogólnym R−C≡CH (tzw. alkiny terminalne) reagują z amidkiem sodu (NaNH2), w wy Odpowiedź na zadanie z Egzamin maturalny Chemia.. Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.Podaj nazwę, wzór sumaryczny, strukturalny i półstrukturalny dla alkenu o masie 70u 2015-03-22 13:36:18 napisz wzór sumaryczny i strukturalny kwasu heptanowego 2010-02-08 17:06:09 Napisz wzór sumaryczny i strukturalny do podanych cząsteczek..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt