Uzasadnienie zmiany nazwiska dziecka

Pobierz

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z żadnego przepisu ustawy nie wynika, aby w przypadku złożenia wniosku o zmianę nazwiska dziecka, kierownik urzędu miał obowiązek powoływania biegłego psychologa.Przede wszystkim wniosek o zmianę nazwiska dziecku musi być bardzo dobrze uzasadniony, przy czym sam fakt rozwodu nie jest traktowany jako wystarczająca przesłanka.. Zmiana nazwiska rodem z dowcipów, czy nazbyt wyszukanego imienia, nie jest w świetle prawa niemożliwa Ktoś mógłby powiedzieć, że imienia, ani nazwiska, nie można sobie wybrać.Mam problem ze zmianą nazwiska.. Prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego upoważniające do dokonania zmiany nazwiska dziecka, zastępuje zgodę rodzica sprzeciwiającego .Zmiana nazwiska za zgodą dziecka Była wcześniej mowa o tym, że zmiana nazwiska rodzica może się rozciągnąć na nazwisko dziecka.. W myśl ustawy zmiana nazwiska oznacza: zmianę na zupełnie inne nazwisko,uzasadnienie tej zmiany.. Formalności Obowiązek potwierdzenia toŝsamości Wniosek najlepiej .Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dziecko.. ZOBACZ PODOBNE » .W sytuacji, gdy dziecko ukończyło 13 lat, potrzebna jest również jego zgoda.. Większe poczucie przynależności do rodziny, w której się dziecko wychowuje jest bowiem istotnym powodem, uzasadniającym zmianę nazwiska na nazwisko jakie nosi jego przyrodnie rodzeństwo czy jeden z rodziców.Strona 1 z 2 - Zmiana nazwiska dziecku - napisał w Sprawy rodzinne: Czy ktoś pomoże w takiej sprawie jak zmiana nazwiska dziecku?.

RE: uzasadnienie wniosku o zmianie nazwiska dziecka na nazwisko matki.

Wobec tego należy we wniosku o zmianę nazwiska wymienić wszystkie powody zmiany nazwiska, czyli wskazać np. że Pana matka nosi takie nazwisko oraz to, że Pana rodzina jest znana pod takim nazwiskiem.Zmiana nazwiska dziecka na nazwisko ojczyma nie pociąga za sobą zmian w relacjach dziecko - biologiczny ojciec.. Napisz, że ze względu na rozwój dziecka chcesz zmienić nazwisko, obawiam się jednak, że ojciec dziecka będzie .W wyjątkowych sytuacjach prawo zezwala niektórym osobom na zmianę swojego imienia i nazwiska.. Mój obecny mąż chciałby adoptować moje dziecko lub przynajmniej dać mu nazwisko o ile to możliwe bez adopcji.. Nie zanika również prawo do osobistej styczności ojca z dzieckiem.Zmiana nazwiska z ważnych powodów.. Może to być np. fakt, że dziecko po rozwodzie rodziców wychowywane jest wyłącznie przez matkę, .opieku ńczego.. 1 pkt 1-4 ustawy, ale nie tylko one .U podstaw tej regulacji leży stworzenie możliwości zasymilowania dziecka w nowej, zrekonstruowanej rodzinie.. W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu opiekuńczego.. Administracyjna zmiana nazwiska jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach i trzeba mieć ku temu naprawdę dobry powód..

Istnieją także możliwości zmiany nazwiska w trybie administracyjnym.

Zgoda dziecka oraz drugiego z rodziców na zmian ę nazwiska dziecka powinna zosta ć wyra Ŝona osobi ście przed kierownikiem urz ędu stanu cywilnego, lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie po świadczonym.Gdy dziecko ukończyło 13 lat, potrzebna jest również jego zgoda.. W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu opiekuńczego.. Decyzja co do zmiany nazwiska małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu si ę postanowienia s ądu.. Po drugie, jeśli drugi rodzic nie ma odebranych praw rodzicielskich, musi wyrazić zgodę na zmianę nazwiska.. Jak to załatwić jeżeli ojciec dziecka żyje, ale nie interesuje się i oczywiście nie płaci alimentów.4 zgoda dziecka na zmianę imienia lub nazwiska, gdy ukończyło 13 lat, dowód osobisty do wglądu, w przypadku zmiany nazwiska dla dziecka pozostającego w rodzinie zastępczej postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, zgoda sądu na zmianę nazwiska dziecka pozostającego w rodzinie zastępczej.. Prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego upoważniające do dokonania zmiany nazwiska dziecka, zastępuje zgodę rodzica sprzeciwiającego się.Prawo określa, że nie można zmienić nazwiska tak po prostu, kiedy poprzednie przestało nam się podobać..

Zgodę na zmianę nazwiska dziecko wyraża:Zmiana nazwiska dziecka - przykład 1.

Sąd Rejonowy w Olsztynie wyraził zgodę na zmianę nazwiska córki stron Martyny z dotychczasowego "K." ", które jest nazwiskiem męża jej matki, przybranym przez wnioskodawczynię przy zawarciu małżeństwa.Oceny powodów zmiany imienia lub nazwiska każdorazowo dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego rozpatrujący wniosek w tej sprawie.. Aby więc udało nam się osiągnąć cel, trzeba znaleźć naprawdę konkretne uzasadnienie.. W szczególności ma to miejsce, gdy nazwisko jest ośmieszające.. Jest to możliwe zarówno przy zawieraniu małżeństwa, jak i jego rozwiązaniu.. Zmiana imienia i nazwiska według przepisów prawa jest czynnością urzędową i podlega odpowiednio państwowej bądź kościelnej procedurze administracyjnej.Zmiana nazwiska bądź imienia nie jest aż taka trudna, choć podlega pewnym ograniczeniom.. Powyższe oznacza, że pomimo nadania dziecku nazwiska ojczyma obowiązek alimentacyjny oraz władza rodzicielska ojca (biologicznego) wobec dziecka nie wygasa.. Chcialabym je zmienic, czytalam ustawę, wiem jakie dokumenty mam zaniesc.Przykładowe uzasadnienie zmiany nazwiska dziecka W uzasadnieniu wniosku o zmianę nazwiska dziecka trzeba zawrzeć fakty przemawiające za podjęciem takiej decyzji..

"Ważnymi powodami" zmiany nazwiska muszą być zatem okoliczności wskazane w art. 4 ust.

Do wniosku trzeba dołączyć odpis zupełny aktu urodzenia dziecka oraz ewentualne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska.. Aby dokonać takiej zmiany należy złożyć wniosek do urzędu stanu cywilnego.Jestem dorosła, mam osmieszajace nazwisko i ktore wedlug mnie przyczyną wielu niepowodzen, kompleksow w moim zyciu.. Jak określa to ustawa z dn. 17 października 2008 o zmianie imienia i nazwiska, zmiany nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów.Zmianie ulec może zarówno imię nadane przez rodziców, imię (nazwisko) zmienione wskutek późniejszych zdarzeń (patrz niżej), jak i już zmienione w opisywanym trybie.. Jest to możliwe np. jeśli matka dziecka ma dzieci z innym mężczyzną, dzieci tamte mają jego nazwisko, wtedy często sąd wydaje taką zgodę, by nie robić różnic pomiędzy dziećmi.Jak zmienić nazwisko dziecka - uzasadnienie Zmiana nazwiska wcale nie jest taka łatwa.. a jeżeli w chwili zmi­any nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmi­any nazwiska dziec­ka jest potrzeb­ne także wyraże­nie zgody przez dziecko; a w przy­pad­ku braku porozu­mienia między rodzi­ca­mi dziec­ka każde z nich może zwró­cić się do sądu opiekuńczego o wyraże­nie zgody na zmi­anę nazwiska dziec­ka.Podsumowując: w uzasadnieniu wniosku powinna Pani powołać się na przesłankę z art. 4 ust.. Kategoria: Druki, formularze: Data dodania: 28 lutego 2017: Pobierz wzór PDF (73.34 KB) Liczba pobrań: 9 Pobierz druk PDF (54.29 KB) Liczba pobrań: 3648 Komentarze (0) 2 + 2 = ?. Poza tym istotne jest jak procedury te wpływają na sytuację dziecka.Wniosek o zmianę imienia, nazwiska - Wzór, Druk.. W przypadku posiadania praw do dziecka przez oboje rodziców potrzebna jest zgoda obojga na zmianę nazwiska dziecka.Polskie przepisy przewidują kilka sytuacji w których możliwa jest zmiana nazwiska.. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 10) - ośmieszający charakter nazwiska stanowi ważny powód w rozumieniu art. 4 ust.. Decyzja w tym zakresie należy do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (USC).Posty: 1.779.. Powyższy katalog powodów, które mogą stanowić podstawę do zmiany imienia lub/i nazwiska, nie jest katalogiem zamkniętym, a to z powodu wyrażenia "w szczególności"..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt