Karta charakterystyki benzyna ekstrakcyjna voke

Pobierz

BENZYNA EKSTRAKCYJNA" Rozpuszczalnik BENZYNA EKSTRAKCYJNA przeznaczona do odtłuszczania powierzchni przed lakierowaniem, do czyszczenia części maszynowych oraz do rozcieńczania tłuszczów, olei i wosków.. 0,5 l 1 l 5 l 10 l 20 l 30 l 200 l 1000 l Rozpuszczalnik"BENZYNA LAKOWA" Rozpuszczalnik BENZYNA LAKOWA przeznaczony do farb i lakierów olejnych, ftalowych oraz asfaltowych.. z o.o. ul. Krucza 14 ; 96-512 Młodzieszyn Tel/fax.+48 (46) 861-67-41 e-mail: 1.4 Numer telefonu alarmowego: +48(46) 861-67-41(godz.8-16-ej) SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Mieszanina klasyfikowana jako niebezpieczna .". Pierwszą stosujemy w procesie malowania różnych powierzchni.. Sprzedaż rozpuszczalnika BIROL odbywa się m.in. w Szczecinie, Łodzi, Warszawie, Bydgoszczy i innych miastach Polski.. Reaktywność.. Strona 4 z 14 Propan-1-olNOVOL SPECTRAL SOLV 885 Karta Charakterystyki; Akademia NOVOL - Spectral GLAZE.. Data aktualizacji: 06.03. : (0-32) 287 20 52, (032) 767 88 91 fax: (0-32) 287 20 52, e-mail: Numer telefonu kontaktowego: Ganc Patrycja- 032382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00) produktu BENZYNA EKSTRAKCYJNA III NISKOAROMATYCZNA Węglowodory C6-C11 obrabiane wodorem, odaromatyzowane; Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem.. Służy także do czyszczenia narzędzi, pędzli oraz zabrudzonych elementów po malowaniu..

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki VOKE Sp.

Producent: ZAKŁAD PRODUKCYJNY "DOREX" Spółka z o.o.. Stosowany do odtłuszczania powierzchni, czyszczenia narzędzi malarskich, maszyn drukarskich, itp.. Zmywacz wstępny PLUS 800. z o.o. ul. Krucza 14 ; 96-512 Młodzieszyn Tel/fax.+48 (46) 861-67-41 e-mail: 1.4 Numer telefonu alarmowego: +48(46) 861-67-41(godz.8-16-ej) oraz 112 SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja wg Rozporządzenia (WE) nr.. W normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami.. Stosuje się go do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych, żywic, wosków i klejów oraz do mycia zabrudzonych pędzli i innych narzędzi po malowaniu.. z o.o. ul. Krucza 14 ; 96-512 Młodzieszyn Tel/fax.+48 (46) 861-67-41 e-mail: 1.4 Numer telefonu alarmowego: +48(46) 861-67-41(godz.8-16-ej) SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja wg Rozporządzenia (WE) nr.. Szybki kontakt.. VOKE 5L PROFESJONALNA BENZYNA EKSTRAKCYJNA ROZPUSZCZALNIK 39,32 zł brutto31,97 zł netto.Karty charakterystyk .. składnik niebezpieczny: benzyna do lakierówProdukt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów poliuretanowych; farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp., do lepkości roboczych..

Na półkach razem z rozpuszczalnikami znajdują się benzyny - ekstrakcyjna oraz lakowa.

Producentem jest firma Amadex s.c.Strona/stron 1/13 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaninyAcetonon techniczny rozcieńczalnik.. Benzynę do lakierów stosuje się jako rozpuszczalnik lub rozcieńczalnik do wyrobów lakierniczych.. Klienci zakupili także.. Działanie na tworzywa konstrukcyjne.. Wysoka temperatura.Rozpuszczalnik BENZYNA EKSTRAKCYJNA przeznaczona do odtłuszczania powierzchni przed lakierowaniem, do czyszczenia części maszynowych oraz do rozcieńczania tłuszczów, olei i wosków.. Nie atakuje metali, zmiękcza lub rozpuszcza niektóre tworzywa sztuczne.. 1272/2008:benzyna ekstrakcyjna voke - dokument [*.pdf] KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU sporz dzona zgodnie z Rozporz dzeniem (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosow.Do pobrania - Karty MSDS i Karty Techniczne - VOKE.1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki VOKE Sp.. Właściwości: Barwa - bezbarwna do słomkowej Gęstość - 0,900 - 0,960 kg/L Konsystencja - niskolepka ciecz Okres ważności - 1 rokRozpuszczalnik jest pomocny również przy odnawianiu mebli, zmywaniu plam po oleju czy farbach, a także do rozcieńczania wyrobów olejnych oraz ftalowych..

1272/2008:1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki VOKE Sp.

Masz pytania lub chcesz uzyskać więcej informacji?. Rozpuszczalnik "BENZYNA LAKOWA"1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Przedsiębiorstwo: FIRMA CHEMPUR 41-940 Piekary Śląskie ul. Jana Lortza 70a tel.. Zastosowanie Rozpuszczalnik / Rozcieńczalnik w przemyśle farmaceutycznym, maszynowym, przemyśle farb i lakierów.. Wyrób wysokiej jakości, nie zawiera wody .20 CHO BENZYNA-EKSTRAKCYJNA-3.-VOKE >> 18 CHO Chusteczki nawilżane >> 17 CHO Preparat ochronny do rąk >> 16 CHO PW 100 spawmix-pasta >> 15 CHO spawmix-spray >> 14 CHO Acetylen techniczny >> 13 CHO Tlen techniczny >> 12 CHO Emulgol ES-12 >> 11 CHO Hydraulik oil hdz 46 >> 10 CHO Meropa 320 >> 9 CHO HOBBY emalia akrylowa >>materialylakiernicze.pl Robert Światłoch ul.Orzechowa 18 43-360 Meszna NIP 937-211-85-18 mBank 81 7949 1455 NIP: 937-211-85-18 Adres: 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA Telefon:: (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 1.. Aceton to szybkoschnący rozcieńczalnik, który skutecznie myje i odtłuszcza powierzchnię przed malowaniem.. z o.o. ul. Krucza 14 ; 96-512 Młodzieszyn Tel/fax.+48 (46) 861-67-41 e-mail: 1.4 Numer telefonu alarmowego: +48(46) 861-67-41(godz.8-16-ej) SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Mieszanina klasyfikowana jako niebezpieczna .Benzyna do lakierów: NDS: 300 mg/m3 NDSCh: 900 mg/m3; Benzyna ekstrakcyjna: NDS: 500 mg/m3 NDSCh: 1500 mg/m3; Nafta: NDS: 100 mg/m3 NDSCh: 300 mg/m3; Obowiązuje równoległe oznaczanie stężeń benzenu w powietrzu: NDS: 10 mg/m3 NDSCh: 40 mg/m3; UWAGA:KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO (wg rozporządzenia MZiOS, Dz.U..

0,5 l 1 l 5 l 10 l 20 l 30 l 200 l1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki VOKE Sp.

Druga, bardziej uniwersalna .KARTA CHARAKTERYSTYKI Rozcie ńczalnik Uniwersalny Data wydania 21.07.2010 Data aktualizacji: 15.09.2015 Wersja PL:4.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporz ądzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015 /830 z 28.05.2015r.. nr 140, poz. 1171 z 2002 r.) Data sporządzenia:08.99..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt